To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

ทอท.เผย 160 เที่ยวบิน แจ้งยกเลิก-ปรับเปลี่ยนช่วงลอยกระทงปีนี้ พร้อมเตือนปชช.หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยกระทบการบิน

2019-11-09 09:00

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.นี้ มีสายการบินแจ้งขอยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบิน ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ประมาณ 160 เที่ยวบิน โดยแบ่งเป็นท่ากาศยานเชียงใหม่ประมาณ 150 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายประมาณ 10 เที่ยวบิน ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามตารางเที่ยวบินได้ที่โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ทอท.ยังขอความร่วมมือประชาชนระวัง หรือหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน พลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง โดรน และการฉายลำแสงเลเซอร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบินและการมองเห็นของนักบินผู้ควบคุมเครื่องบินบริเวณใกล้เคียงสนามบิน

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยว่าเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลา คิดเป็นร้อยละ 22.63 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว ะเพื่อเลี่ยงการปล่อยโคมลอย มีเที่ยวบินที่ยกเลิก 96 เที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงตารางเวลา 55 เที่ยวบิน จึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า และขอให้ผู้ที่จะเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

ทอท.เผย 160 เที่ยวบิน แจ้งยกเลิก-ปรับเปลี่ยนช่วงลอยกระทงปีนี้ พร้อมเตือนปชช.หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยกระทบการบิน (ภาพจาก pixabay)

(說明:ทอท.เผย 160 เที่ยวบิน แจ้งยกเลิก-ปรับเปลี่ยนช่วงลอยกระทงปีนี้ พร้อมเตือนปชช.หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยกระทบการบิน (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top