To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

ไต้หวันห้ามผู้โดยสารทั้งหมดแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.ถึงวันที่ 7 เม.ย.2020

2020-03-23 09:20

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันออกประกาศเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ว่า ไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกและจำนวนผู้ป่วยในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากการขนส่งทางอากาศ ตั้งแต่เวลา 0.00 น.ของวันอังคารที่ 24 มี.ค.ถึงวันที่ 7 เม.ย.2020 (ตามเวลาของไต้หวัน) ไต้หวันจะไม่อนุญาติให้ผู้โดยสารทั้งหมดแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันเพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามพรมแดนและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า ผู้ที่เดินทางกลับไต้หวันจะต้องกรอกใบรับรองสุขภาพของตนเอง (入境健康聲明) และเซ็นรับทราบหนังสือแจ้งการกักกันโรคที่บ้าน (居家檢疫通知書) หากคุณมีไข้ หรือไอโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กักกันและร่วมมือกับมาตรการกักกันที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่เดินทางกลับไต้หวันแล้วภายในเวลา 14  วัน หากไม่สบาย สามารถโทรไปที่สายด่วนป้องกันโรค 1922 (หรือ 0800-001922) หลังจากนั้นให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด และต้องแจ้งประวัติการเดินทาง อาชีพ ผู้ที่ใกล้ชิด หรือการรวมกลุ่มหรือไม่ (TOCC) เพื่อการวินิจฉัยและแจ้งเตือนได้ทันเวลา

ไต้หวันห้ามผู้โดยสารทั้งหมดแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.ถึงวันที่ 7 เม.ย.2020 (ภาพจาก กรมควบคุมโรคไต้หวัน)

(說明:ไต้หวันห้ามผู้โดยสารทั้งหมดแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.ถึงวันที่ 7 เม.ย.2020 (ภาพจาก กรมควบคุมโรคไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top