To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

4 ขั้นตอน ป้องกันโรคระบาดสำหรับผู้สูงอายุ เพิ่มภูมิต้านทานโรคและไม่ต้องเป็นกังวลมากจนเกินไป

2020-02-24 12:20

เพื่อป้องกันการติดโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้สูงอายุจะต้องตื่นตัว แต่ไม่ต้องเป็นกังวลมากจนเกินไป เพียงแค่ปฎิบัติตาม 4 ขั้นตอน ก็สามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับตัวคุณเอง เพื่อปกป้องตัวเองและคนอื่นๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ใช้ชีวิตให้เป็นปกติ

ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ผู้สูงอายุควรทำงานและพักผ่อนตามปกติ รักษาความมั่นคงทางอารมณ์ และนอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งประสิทธิภาพการนอนหลับและคุณภาพการนอนหลับจะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 2 ทำกิจกรรมและออกกำลังกายอย่างมีความสุขนอกอาคาร

ผู้สูงอายุยังคงมีความจำเป็นในการออกไปข้างนอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการนั่งนานๆ และเคลื่อนไหวให้มากขึ้น สามารถเดินเล่นกับครอบครัวในที่ๆ มีอากาศถ่ายเท เช่น สวนสาธารณะในชุมชน สนามเด็กเล่นของโรงเรียน เป็นต้น เพื่อรักษาความแข็งแรงทางกายภาพและเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย

ขั้นตอนที่ 3 ทานอาหารอย่างฉลาด

อาหารที่ผู้สูงอายุรับประทานควรเป็นไปตามแนวคิด “ผู้สูงอายุทานได้ ทานให้เพียงพอ ทานถูกต้องได้สารอาหารที่จำเป็น และการเพิ่มความจูงใจในการทานอาหาร” เป็นการดูแลด้านโภชนาการอาหารให้กับผู้สูงอายุ

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอห้ามขาด และไปโรงพยาบาลให้น้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งยาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรคเรื้อรังสามารถไปที่ร้านขายยาในชุมชนเพื่อไปรับยาหรือใช้บริการส่งยาถึงที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สถาบันทางการแพทย์ และหากต้องไปพบแพทย์ก็ควรใช้เวลาให้สั้นที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

นายหวัง อิงเหว๋ย (王英偉) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพเตือนว่า ในระหว่างการระบาดของโรค ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังควรวัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ เพื่อทำความเข้าใจสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งทานยารักษาโรคเรื้อรังเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

 

 

การทานอาหารที่มีประโยชน์ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเป็นอีกปัจจุยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน)

(說明:การทานอาหารที่มีประโยชน์ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเป็นอีกปัจจุยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top