To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวัน: การแพร่ระบาดในเวียดนามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงปรับสถานะให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำในการติดเชื้อ

2020-08-13 09:50

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (12 ส.ค.) ว่า ไต้หวันมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันรายใหม่ 1 ราย ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ (รายที่ 481) และจนถึงตอนนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 83,828 ราย (ไม่ติดเชื้อ 82,776 ราย) รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น 481 ราย โดยแบ่งเป็นติดเชื้อจากต่างประเทศ 389 ราย ติดเชื้อในประเทศ 55 ราย และ 36 ราย ติอเชื้อบนเรือรบ ส่วนอีก 1 ราย ยังคงอยู่ในระหว่างการสืบสวน สำหรับผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 7 ราย ผู้ที่เป็นอิสระจากการกักกันโรค 450 ราย และกักกันโรคอยู่ที่โรงพยาบาล 24 ราย  

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า ในช่วงนี้เวียดนามเกิดการการแพร่ระบาดในท้องถิ่น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองดานัง ซึ่งทั่วประเทศมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กว่า 15 เขต ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย บางพื้นที่ติดเชื้อกันเป็นกลุ่ม เมื่อพิจารณาถึงการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในเวียดนามในขณะนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไป ไต้หวันจะปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศเวียดนามจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อไปเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำในการติดเชื้อ สำหรับนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้าไต้หวันระยะสั้นและขอลดระยะเวลาในการกักกันโรค

สำหรับรายชื่อประเทศล่าสุดมีดังต่อไปนี้:

ประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อนิวซีแลนด์ มาเก๊า ปาเลา ฟิจิ บรูไน ไทย มองโกเลีย ภูฏาน ลาว กัมพูชา และเมียนมา

ประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำเกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และเวียดนาม

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าออกสถานที่แออัดหรือคับแคบ เช่น โรงพยาบลา สถานที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก สถานีขนส่งมวลชน ภานในระบบขนส่งมวลชนที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ ตลาดหรือสถานที่ขายของ (ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดกลางคืน เป็นต้น) สถานศึกษา (โรงเรียนกวดวิชา และศูนย์หนังสือ เป็นต้น) สถานบันเทิง (โรงภาพยนตร์ สถานที่จัดคอนเสิร์ต โรงยิม สวนสนุกเด็ก บาร์ ไนท์คลับ ห้องบอลรูม ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น) และสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ เป็นต้น) นอกจากนี้ยังต้องล้างมือบ่อยๆ และรักษามารยาทในการไอจาม เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันเตือนว่า หากเดินทางมาจากต่างประเทศและมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ หรือไอ เป็นต้น ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กักกันโรคที่สนามบินหรือท่าเรือทันที รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากเดินทางกลับมาแล้วในระยะเวลา 14 วัน และมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในท้งถิ่นหรือศูนย์ดูแลแต่ละมณฑลเมืองและเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำ แต่ห้ามใช้ระบบขนส่งมวลชน เมื่อพบแพทย์ก็ต้องแจ้งประวัติการเดินทาง ผู้ที่ติดต่อใกล้ชิด และอาชีพให้แพทย์ทราบเพื่อที่จะได้วินิจฉัยโรคและทำการแจ้งเตือนได้ทันเวลา

 

Write your comment
Auth Code
Top