To the central content area :::
งานกิจกรรม-內頁
::: To the bottom Area

สมาคมผู้อยู่อาศัยใหม่ จัดกิจกรรม"กลับบ้านแม่" ผูกมิตรกับผู้อยู่อาศัยใหม่

2021-04-06 13:10

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]  ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้ สมาคมสิทธิมนุษยชนไต้หวัน เมื่อวันที่ 4 เมษายนได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่ในเขตอันหนานเมืองไถหนาน โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน คุณหวงเว่ยเจ๋อ(黃偉哲)นายกเทศมนตรีเมืองไถหนานได้มีการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งยังได้เตรียมขนมลูกอมมามอบให้แก่เด็กๆเป็นการส่วนตัวอีกด้วย

จากสถิติของกรมตรวจคนเข้าเมืองพบว่า ประชากรผู้อยู่อาศัยใหม่ในไถหนานมีมากกว่า 35,000 คน ดังนั้นสมาคมสิทธิมนุษยชนของผู้อยู่อาศัยใหม่ไต้หวัน จึงจัดกิจกรรมกลับบ้านแม่สำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่ มีการเชิญชวนผู้อยู่อาศัยใหม่และครอบครัวของพวกเขามาเข้าร่วมในงานนี้ด้วย นอกจากนี้สมาคมสิทธิมนุษยชนของผู้อยู่อาศัยใหม่ไต้หวัน ได้เล่าว่าในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสชาวเวียดนาม แต่ตอนนี้ได้ขยายไปยังคู่สมรสจากอินโดนีเซีย กัมพูชาและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

คุณจางจิ้นเสียง(張晉祥)ประธานสมาคมสิทธิมนุษยชนของผู้อยู่อาศัยใหม่ไต้หวันกล่าวว่า สมาคมนี้เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของผู้อาศัยใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ในไต้หวันของผู้อยู่อาศัยใหม่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ สมาชิกผู้อยู่อาศัยใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนเวียดนาม แต่ยังรวมไปถึงคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสมรสกับชาวต่างชาติของคนไต้หวันทำให้ไต้หวันเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

 

สมาคมผู้อยู่อาศัยใหม่ จัดกิจกรรม

(說明:สมาคมผู้อยู่อาศัยใหม่ จัดกิจกรรม"กลับบ้านแม่" ผูกมิตรกับผู้อยู่อาศัยใหม่/ ภาพจาก สมาคมสิทธิมนุษยชนของผู้อยู่อาศัยใหม่ไต้หวัน)

Write your comment
Auth Code
Top