To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

รณรงค์จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2020-08-05 09:30

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการ จากสถานสงเคราะห์ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด จำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและช่วยส่งเสริมการจ้างงาน ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ติดช่อดอกมะลิบนเสื้อของนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบพานพระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) แด่นายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทแก่เยาวชนตัวอย่าง โดยสนับสนุนให้เป็นเยาวชนเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

 

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์รณรงค์จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ภาพจาก pixabay)

(說明:สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์รณรงค์จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top