To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

ไทยปลอดผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในประเทศกว่า 100 วัน กระทรวงสาธารณสุขระบุประชาชนท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ แต่ต้องไม่ลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

2020-09-03 09:30

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า จากการติดตามสถานการณ์ทั่วโลก ที่พบอินเดีย กลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดในโลก และประเทศแถบเอเชีย อย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ก็พบผู้ป่วยมากเช่นกัน ขณะที่เมียนมา เมืองฝั่งตะวันตกที่พรมแดนติดกับอินเดียและบังคลาเทศ ยังคงพบผู้ป่วยใหม่ แม้ทางการเมียนมาจะมีมาตรการล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่ไทยก็ต้องติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังเข้มข้นต่อเนื่อง เพราะหากปล่อยปะ หละหลวมเพียงน้อยก็มีโอกาสกลับมาพบผู้ป่วยนำเชื้อเข้ามาในประเทศได้ โดยเฉพาะตามช่องทางชายแดนทางบก ซึ่งขณะนี้ไทยต้องเตรียมป้องกันเข้มข้น เน้น 10 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา ได้แก่ ระนอง ชุมพร ประจวบ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย  และกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมักจะไปทำงาน อาทิ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี ต้องซ้อมแผน จัดระบบการป้องกัน ค้นหา เตรียมระบบรักษาและทีมสอบสวนโรคเพิ่มเติม โดยต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกัน ทั้งฝ่ายมั่นคง ฝ่ายปกครอง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ที่ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง ทั้งต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงคนไทยที่เดินทางข้ามพรมแดนไม่เข้าระบบกักกัน เพื่อนำสู่การตรวจจับ ตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้โดยเร็ว หากรู้เร็ว คุมไว การระบาดก็จะไม่เกิด 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ของไทยเองถือว่าเสี่ยงต่ำ จากการไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศติดต่อมาครบ 100 วันแล้ว ดังนั้นช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ ประชาชนสามารถออกไปท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ แต่ต้องไม่ลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อทั้งระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อคงความเสี่ยงต่ำของไทยเช่นนี้ต่อไปให้นานที่สุด ให้ไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศได้ต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top