To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

เกาสงจัดงาน “ปาร์ตี้การกุศลสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมอาเซียน

2021-04-14 13:00

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]  ผู้แปล/ภูมิรพี แซ่ตั้ง (陳勝泰)

ประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ความดูแลครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กองทุนการกุศลจึงได้จัดกิจกรรม “ใจอยู่บ้านเกิด ความรู้สึกรักอยู่ไต้หวัน” (故鄉心˙台灣情) กิจกรรมปาร์ตี้การกุศลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่า 420 ราย โดยกิจกรรมจะมีการจัดบูธอาหารและเครื่องแต่งกายอาเซียน กิจกรรมเกม และกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถรำลึกถึงรสชาติอาหาร เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรมของบ้านเกิดได้แม้ตัวจะอยู่ที่ไต้หวัน

ตามรายงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกาสงมีประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนกว่าหกหมื่นสามพันคน ดังนั้นกองทุนการกุศลจัดกิจกรรมการกุศลขึ้น และได้เชิญครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ทั้ง 8 ประเทศได้แก่ ชาวเวียดนาม อินโดนีเซีย จีนแผ่นดินใหญ่ กัมพูชา แทนซาเนีย มาเลเซีย ไทย และ แอฟริกาใต้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: แรงงานข้ามชาติที่ไม่ใช่แค่ "แรงงาน" สมาคม One-Forty จัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์แรงงาน

อธิบดีกองทุนการกุศล ถูจงเจิ้ง (凃忠正) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะสามารถให้ความเป็นห่วงเป็นใยแก่ประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ และยังได้แสดงถึงน้ำใจในการการยอมรับในวัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวไต้หวัน พร้อมทั้งยังทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รำลึกถึงวัฒนธรรม อาหาร และเครื่องแต่งกายของประเทศบ้านเกิด และสัมผัสกับความรู้สึกรักของสังคมในไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: วิกฤตขาดแคลนน้ำ! “วัดโพธิ์”เมืองไถหนาน เปลี่ยนจากเทศกาลสงกรานต์เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง

 เกาสงจัดงาน “ปาร์ตี้การกุศลสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมอาเซียน ภาพ/จาก 統一企業慈善基金會

(說明: เกาสงจัดงาน “ปาร์ตี้การกุศลสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมอาเซียน ภาพ/จาก 統一企業慈善基金會)

Write your comment
Auth Code
Top