To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

กรมควบคุมโรคไทยเตือนประชาชนระวังโรคอุจจาระร่วง โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

2019-11-22 11:50

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโรต้าไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้มากที่สุด สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 18 พ.ย. 2562 มีผู้ป่วยรวมกว่า 942,095 ราย เสียชีวิต 7 ราย และพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 4 เหตุการณ์ ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา

โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ สามารถพบได้ในทุกฤดูทั่วประเทศ โดยเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงผ่านการรับประทานอาหารและดื่มน้ำ หรือน้ำแข็งที่ปนเปื้อน หลักๆ มักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรต้าไวรัส และโนโรไวรัส ที่มักพบในช่วงอากาศเย็น ส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างรุนแรง ทำให้เสียน้ำและเกลือแร่ บางรายรักษาไม่ทันอาจช็อกและเสียชีวิตได้ โรคนี้ไม่มียาเฉพาะจึงต้องรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้อาเจียน ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนการสูญเสียน้ำจากการถ่ายอุจจาระและอาเจียน หากอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง ถ่ายเป็นมูกเลือด อาเจียน ซึมและเพลียมาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมื้อต้องอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำ หรือน้ำแข็งที่สะอาด หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วง

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรคไทยเตือนประชาชนระวังโรคอุจจาระร่วง โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” (ภาพจาก pixabay)

(說明:กรมควบคุมโรคไทยเตือนประชาชนระวังโรคอุจจาระร่วง โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top