To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

คลาสอบรมการสอบทำใบขับขี่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองโต่วลิ่วสิ้นสุด ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 100% สอบผ่านได้รับใบขับขี่

2020-07-15 12:00

เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋นร่วมมือกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์เมืองโต่วลิ่วและสำนักงานขนส่งหยุนหลิ๋นจัดการอบรมการสอบทำใบขับขี่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองโต่วลิ่วปี 2020 โดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ กัมพูชา และจีนเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีผู้เข้าสอบข้อเขียนและภาคปฎิบัติทั้งหมด 10 คน ซึ่งทั้งหมดสอบผ่านได้รับใบขับขี่ 100%

จัง ลี่ซ่าน (張麗善) ผู้ว่าการมณฑลหยุนหลิ๋นหล่าวว่า รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการเดินทางออกไปข้างนอก อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแตกต่างของภาษา ขนบธรรมเนียม และระบบกฎหมายของประเทศบ้านเกิดกับไต้หวัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะสอบผ่านจนได้รับใบขับขี่ และบ่อยครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่เพียงแต่มีอันตราย แต่จะได้รับการลงโทษจากการละเมิดกฎหมายด้วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับใบขับขี่และขับขี่อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนน สำนักงานกิจการพลเรือนได้วางแผนจัดการอบรมการสอบทำใบขับขี่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพของสำนักงานขนส่งหยุนหลิ๋นที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างอุ่นใจ สามารถแก้ปัญหาการเดินทาง ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใช้ชีวิตในหยุนหลิ๋นได้อิสระและสมบูรณ์แบบมากขึ้น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากหลายประเทศและโชคชะตาก็ทำได้ให้มาอยู่ร่วมกัน หากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ท่านใดมีปัญหาในการใช้ชีวิตก็สามารถขอความช่วยเหลือกับรัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋นได้ นอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานทุกแห่งให้บริการทุกคนด้วยใจที่อบอุ่นและเป็นมิตร

นายจัง เจิ้งกั๋ว (張政國)ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือนกล่าวว่า เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา สำนักงานกิจการพลเรือนได้เปิดคลาสให้คำปรึกษาเรื่องการปรับตัวใช้ชีวิตที่หลากหลายสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่โดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสอบทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ การเรียนภาษาไต้หวันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนทำอาหาร เป็นต้น ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้สำนักงานกิจการพลเรือนยังได้ใส่ใจ โดยแต่ละคลาสเรียนจะจ้างเจ้าหน้าที่คอยดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้คุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถเข้าเรียนในแต่ละคลาสได้อย่างสบายใจ หากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องการเรียนรู้ทักษะอะไรก็สามารถให้คำแนะนำแก่สำนักงานกิจการพลเรือนได้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเปิดคลาสสอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ รัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวใช้ชีวิตในไต้หวัน

เชี่ย ลี่น่า (謝麗娜) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนิเซียกล่าวว่า ทุกครั้งที่เธอสมัครงานก็มักจะโดนปฎิเสธเนื่องจากไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น เมื่อเธอได้ทราบว่ามีการอบรมในครั้งนี้จึงได้รีบลงทะเบียนทันที

ซู่ เสี่ยวเยี่ยน (徐曉燕) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวจีน ทุกครั้งที่เข้าเรียนก็จะต้องแบกลูกสาวจากเมืองซินกั่ง มณฑลเจียอี้ ขึ้นรถเมล์แล้วมาต่อรถไฟมายังสำนักงานขนส่งหยุนหลิ๋น แม้ว่าจะยากลำบากมากๆ แต่เธอก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลลูกของเธอในระหว่างเรียน ทำให้เธอสามารถตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่

 

 

คลาสอบรมการสอบทำใบขับขี่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองโต่วลิ่วปี 2020 (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋น)

(說明:คลาสอบรมการสอบทำใบขับขี่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองโต่วลิ่วปี 2020 (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋น))

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ผ่านการอบรมและเข้าสอบข้อเขียนและภาคปฎิบัติสามารถสอบผ่านได้รับใบขับขี่ 100% (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋น)

(說明:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ผ่านการอบรมและเข้าสอบข้อเขียนและภาคปฎิบัติสามารถสอบผ่านได้รับใบขับขี่ 100% (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลหยุนหลิ๋น))

Write your comment
Auth Code
Top