To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

8 ก.ค.ไต้หวันไม่พบผู้ป่วยใหม่ ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อรายงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาญี่ปุ่น 213 คน มีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ

2020-07-09 10:30

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันจัดงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (8 ก.ค.) เวลา 14.00 น. เพื่ออธิบายสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 โดยไต้หวันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยังคงมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 449 ราย นับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.ที่มีผู้ป่วยรายที่ 449 จนถึงวันนี้ ไต้หวันมียอดผู้ป่วยใหม่เป็น 0 ติดต่อกัน 5 วันแล้ว

สำหรับนักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 หลังจากที่เธอเดินทางจากไต้หวันกลับญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา จึงได้ทำการตรวจผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษารายนี้และผู้ที่มีไข้ที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันรายนี้จำนวน 123 คน รวมทั้งครูและนักเรียนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรวม 90 คน (ไม่ใช่ผู้ใกล้ชิด) รวมทั้งหมด 213 ราย ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด

กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีผู้ที่ใกล้ชิดนักศึกษาหญิงที่ติดเชื้อและไม่มีข้อสงสัยว่ามีการติดเชื้อในชุมชน ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อคาดว่าผลการตรวจของนักศึกษาหญิงรายนี้น่าจะเป็นเท็จ แต่เนื่องจากเธออยู่ในญี่ปุ่นจึงไม่สามารถยืนยันสถานการณ์ของเธอได้

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อกล่าวว่า เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศต่าง ๆ ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ หลังจากการแพร่ระบาดทุเลาลง อย่างไรก็ตามด้วยการเปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกัน การเปิดสถานศึกษา ร้านค้า สถานที่สาธารณะและกิจกรรมกลางแจ้งก็ทำให้การตื่นตัวต่อโรคระบาดของประชาชนและพฤติกรรมรักษาสุขอนามัยลดลง จึงทำให้สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อิสราเอล ออสเตรีย อังกฤษ และสเปน เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้ง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศยังคงรุนแรง ความเสี่ยงของเชื้อจากต่างประเทศยังคงสูง ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อเรียกร้องให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยมือและมารยาทในการไอจาม หากออกไปข้างนอกไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

ในขณะเดียวกันจะมีการผ่อนคลายการกักกันโรคเนื่องจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ญาติเสียชีวิตหรือป่วยรุนแรง ซึ่งมีความจำเป็นต้องไปงานศพหรือเยี่ยม ซึ่งมีกฎระเบียบดังต่อไปนี้:

การกักกันโรคที่บ้าน/ 5 วัน (รวม) ไม่มีอาการให้เดินทางไปที่หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อขออนุญาติ หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติและโรงพยาบาลได้ตกลงที่จะให้เข้าเยี่ยม หน่วยงานสาธารณสุขจะจัดหาสถานที่ตรวจโรคให้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนั้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับรายงานการทดสอบเชิงลบ หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นก็จะอนุญาติให้ออกไปได้ แต่ไม่ว่าจะเยี่ยมญาติ ไปงานศพ หรือจัดการงานศพจะทำได้แค่วันละครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลาการเดินทาง)

เมื่อออกไปข้างนอกคุณต้องสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมที่ปลอดภัยตลอดการเดินทาง และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือบ่อยๆ

นอกจากนี้ ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อกล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานที่จัดงานศพมีผู้คนหนาแน่นและมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันโรค เมื่อผู้ที่กักกันตัวออกไปข้างนอกจะต้องกรอกรายการตรวจสอบการป้องกันโรคระบาดด้วย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการขออนุญาติการผ่อนคลายการกักกันโรคให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรคไต้หวัน 

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อกล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึงขีดความสามารถในการตรวจโรคของไต้หวัน ประชาชนที่เผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุผลด้านการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.เป็นต้นมา ได้มีการเปิดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจโรคโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ผู้ที่ต้องการตรวจโรคให้เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่รับตรวจโรคโควิด-19 เพื่อรับการตรวจโรคและรับเอกสารรับรองการตรวจโรคที่เกี่ยวข้อง

Write your comment
Auth Code
Top