To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

จินเหมินพบซากสุกรที่มีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 1 ตัวลอยมาติดริมฝั่ง แต่ไม่พบความผิดปกติในฟาร์มสุกรในพื้นที่ใกล้เคียง

2019-11-12 11:20

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา พบซากสุกรตาย 1 ตัว ซึ่งลอยมาติดริมฝั่งใกล้ๆ กับชายหาดเจียงจุนเป่า (將軍堡海灘) ในเมืองเลี่ยหยู๋ มณฑลจินเหมิน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสัตว์และพืชมณฑลจินเหมินได้ทำการสุมตัวอย่างส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ของสภาการเกษตร และผลการตรวจสอบพบไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสัตว์และพืชมณฑลจินเหมินได้เสร็จสิ้นการเยี่ยมชมอย่างละเอียดและสุ่มตัวอย่างฟาร์มหมู 8 แห่งในเมืองเลี่ยหยู๋ มณฑลจินเหมิน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร

ศูนย์รับมือภัยพิบัติฉุกเฉินกลางระบุว่า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสัตว์และพืชมณฑลจินเหมินได้รับแจ้งจากทีมลาดตระเวนฝั่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่าพบซากสุกรหนักประมาณ 80 กิโลกรัม ลอยมาติดชายฝั่งใกล้ๆ ชายหาดเจียงจุนเป่า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสัตว์และพืชมณฑลจินเหมินได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อทำการสุ่มตัวอย่าง ฆ่าเชื้อ เผาและกลบฝังซากสุกรทันที หลังจากนั้นได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ของสภาการเกษตร จนพบว่าซากสุกรดังกล่าวมีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร

เนื่องจากมีฟาร์มสุกร 3 แห่ง ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัย ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสัตว์และพืชมณฑลจินเหมินได้ดำเนินการเยี่ยมชมอย่างละเอียดและสุ่มตัวอย่างฟาร์มหมู 8 แห่งในเมืองเลี่ยหยู๋ มณฑลจินเหมิน รวมทั้งหยุดการจำหน่ายสุกร เนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์สดจากเมืองเลี่ยหยู๋ไปยังเกาะจินเหมินชั่วคราว หลังจากผลการตรวจสอบไม่พบไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ในคืนวันที่ 10 พ.ย.รัฐบาลมณฑลจินเหมินได้ยกเลิกการควบคุมการจำหน่ายดังกล่าว

รัฐบาลมณฑลจินเหมินกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรอย่างรุนแรงในประเทศจีนทำให้งานป้องกันโรคตามชายแดนต้องดำเนินต่อไป ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรใช้มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การควบคุมการเข้าถึงฟาร์มสุกรของคนและยานพาหนะ (รวมถึงรถลากสุกร รถลากอาหารสัตว์ รถสารเคมี และยานพาหนะผู้เยี่ยมชม ฯลฯ ) รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

จินเหมินพบซากสุกรที่มีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 1 ตัวลอยมาติดริมฝั่ง แต่ไม่พบความผิดปกติในฟาร์มสุกรในพื้นที่ใกล้เคียง (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลจินเหมิน)

(說明:จินเหมินพบซากสุกรที่มีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 1 ตัวลอยมาติดริมฝั่ง แต่ไม่พบความผิดปกติในฟาร์มสุกรในพื้นที่ใกล้เคียง (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลจินเหมิน))

Write your comment
Auth Code
Top