To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

7 มิ.ย. นี้ หากในไต้หวันยังคงไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในประเทศ ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2020-05-27 09:10

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากมีการพิจารณาแล้วว่าในไต้หวันมีความเสี่ยงต่ำของการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ได้มีการวางแผนไว้ว่าหลังจากวันที่ 7 มิ.ย.จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชน

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันระบุว่า ในไต้หวันไม่พบผู้ป่วยโรคโควิต-19 ที่ติดเชื้อในประเทศต่อเนื่องมาเป็นเวลา 44 วันแล้ว (มากกว่าระยะฟักตัว 3 รอบ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำกิจวัตรประจำวันปกติของผู้คนในประเทศนั้นค่อนข้างปลอดภัย ดังนั้นหากวันที่ 7 มิ.ย. (ระยะฟักตัว 4 รอบ สิ้นสุดลง) ยังคงไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในประเทศหรือการแพร่ระบาดในชุมชนก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยประชาชนแค่ให้ความร่วมมือกับการใช้ระบบยืนยันตัวตนและดำเนินมาตรการป้องกันตนเอง (ล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมหรือใช้บริการระบบขนส่งมวลชนก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย) ส่วนการทำกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ จะไม่ถูกจำกัดจำนวนผู้คนอีกต่อไป

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา และหวังว่าประชาชนจะยังคงปฎิบัติต่อไป เพื่อรักษาผลลัพท์ของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ยอดเยี่ยมอันนี้เอาไว้ซึ่งได้มาไม่ง่ายเลย

7 มิ.ย. นี้ หากในไต้หวันยังคงไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในประเทศ ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ภาพจาก กรมควบคุมโณคไต้หวัน)

(說明:7 มิ.ย. นี้ หากในไต้หวันยังคงไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในประเทศ ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ภาพจาก กรมควบคุมโณคไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top