To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

การไฟฟ้าไต้หวันจับมือร้านสะดวกซื้อ Hi life และ FamilyMart รวม 5000 สาขา รับชำระค่าไฟเกินกำหนดหรือชำระเงินกรณีใบเรียกเก็บเงินสูญหาย

2020-08-23 09:00

หลังจากที่การไฟฟ้าไต้หวันได้ร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อ Hi life ในการรับชำระค่าไฟที่เกินกำหนดหรือชำระเงินกรณีใบเรียกเก็บเงินสูญหาย และในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อ FamilyMart  เพิ่มเติม

การไฟฟ้าไต้หวันกล่าวว่า ในไต้หวันมีร้านสะดวกซื้อมากกว่า 10,000 แห่ง โดยมีร้าน Hi life ประมาณ 1,400 และร้าน FamilyMart ประมาณ 3,700 แห่ง การไฟฟ้าไต้หวันได้ร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อเกือบครึ่งหนึ่งในไต้หวันเพื่อให้บริการที่สะดวกยิ่งขึ้นแก่ผู้ที่ต้องการชำระค่าไฟที่เกินกำหนดหรือชำระเงินกรณีใบเรียกเก็บเงินสูญหาย นอกจากนี้ การไฟฟ้าไต้หวันจะยังคงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ ในอนาคต โดยหวังว่าร้านสะดวกซื้อจะเข้าร่วมการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น

การไฟฟ้าไต้หวันกล่าวว่า ได้ร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อ Hi life ในการรับชำระค่าไฟที่เกินกำหนดหรือชำระเงินกรณีใบเรียกเก็บเงินสูญหายเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนก.ค.ปี 2019 และจนถึงเดือนมิ.ย.ปี 2020 มีผู้ใช้บริการดังกล่าวกว่า 200,000 บิล การร่วมมือเพิ่มเติมกับร้าน FamilyMart ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มสถานที่ให้บริการจาก 1,400 แห่ง เป็น 5,000 แห่งเลยทีเดียว ตราบใดที่มิเตอร์ไฟฟ้ายังไม่ถูกถอดออกก็สามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ผ่านเครื่อง FamiPort หรือ Life-ET เพื่อปริ้นใบเรียกเก็บเงิน และชำระเงิน

การไฟฟ้าไต้หวันกล่าวว่า นับตั้งแต่มีการเปิดตัวบริการรับชำระค่าไฟผ่านร้านสะดวกซื้อในปี 2009 ผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการจ่ายบิลตามร้านสะดวกซื้อกันมากขึ้น เมื่อปีที่แล้ว (2019) มีครัวเรือนประมาณ 5 ล้านครัวเรือนที่จ่ายค่าไฟฟ้าที่ร้านสะดวกซื้อ มีใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกือบ 30 ล้านใบ รวมยอดเรียกเก็บเกิน 6 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน

การไฟฟ้าไต้หวันจับมือร้านสะดวกซื้อ Hi life และ FamilyMart  รวม 5000 สาขา รับชำระค่าไฟเกินกำหนดหรือชำระเงินกรณีใบเรียกเก็บเงินสูญหาย (ภาพจาก กระทรวงเศรษฐการ)

(說明:การไฟฟ้าไต้หวันจับมือร้านสะดวกซื้อ Hi life และ FamilyMart รวม 5000 สาขา รับชำระค่าไฟเกินกำหนดหรือชำระเงินกรณีใบเรียกเก็บเงินสูญหาย (ภาพจาก กระทรวงเศรษฐการ))

Write your comment
Auth Code
Top