To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

ผู้อพยพใหม่ชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมการฝึกฝนอาชีพรับใบประกาศนียบัตร เป็นการสร้างโอกาสมากขึ้น

2014-07-06 15:20

 สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง จัดหลักสูตรฝึกฝนอาชีพร่วมระหว่างธุระกิจกับศูนย์พัฒนาฝึมือ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่ต้องการสอบรับใบประกาศนียบัตร หลิน เนี้ยน เจิน ผู้อพยพใหม่ชาวอินโดนีเซีย แต่งงานมาอยู่ไต้หวันเป็นเวลา 16 ปี หลังจากฝึกฝนเป็นช่างเสริมสวยแล้ว ได้สอบผ่านรับใบประกาศนียบัตรระดับ ปิ่ง

หลังจากที่ หลิน เนี้ยน เจิน หย่ากับสามีแล้ว ได้แบกรับภาระเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียว เนื่องจากทำงานเป็นล่ามมีเวลาไม่แน่นอน ไม่สามารถดูแลลูกๆ ได้ จึงลาออก เปลี่ยนเป็นเข้าร่วมหลักสูตรฝึกฝนอาชีพ หลังจากนั้น 4 เดือนก็สอบผ่านรับใบประกาศนียบัตร โดยพึ่งความสามารถของตนเอง เลี้ยงดูลูกสองคนจนเติบโต

หลังจากที่ หลิน เนี้ยน เจิน มีความเพียรพยายามจนได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว ไม่เพียงแต่ทำให้เธอมีงานและครอบครัวที่มั่นคงแล้วยังค้นพบโอกาสอีกมากมาย

 

Write your comment
Auth Code
Top