To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันมอบ "ตราสัญลักษณ์รับรองการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์" แก่แพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ 12 ราย

2019-10-25 12:00

คุณรู้หรือไม่ว่า บรรจุภัณฑ์จากการช๊อปปิ้งออนไลน์ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม? เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตราสัญลักษณ์รับรองแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ไม่ใช้ให้ฟุ่มเฟือย” โดยร่วมมือดำเนินการตามแผนการลดบรรจุภัณฑ์ช้อปปิ้งออนไลน์กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ นายจังจื่อจิ่ง (張子敬) ผู้อำนวยการสำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ 12 ราย และเชิญชวนให้ประชาชนซื้อสินค้าผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้ง“พันธมิตรผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์”เพื่อเชื่อมโยงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์กับอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมโลจิสติก เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์จากการช๊อปปิ้งออนไลน์

จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในทุกๆ ปี ประชาชนใช้กล่องบรรจุภัณฑ์(ถุง) มากกว่า 80 ล้านชิ้น ดังนั้น สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถานศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทำแนวทางการลดบรรจุภัณฑ์สำหรับการซื้อของออนไลน์ โดยแนวทางดังกล่าวได้วางแผนไว้ว่า ก่อนสิ้นปีนี้ (2019) น้ำหนักของวัสดุบรรจุภัณฑ์ควรน้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ และความยาวของเทปปิดผนึกควรน้อยกว่า 2.5 เท่าของความสูงทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ และก่อนสิ้นปีหน้า (2020) ตั้งเป้าไว้ว่า วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวสามารถนำมารีไซด์เคิลได้ วัสดุบรรจุภัณฑ์จะต้องรีไซด์เคิลได้ บรรจุภัณฑ์มีพื้นที่การพิมพ์น้อยกว่า 50% และไม่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็น PVC และภายในปลายปี 2022 บรรจุภัณฑ์ช๊อปปิ้งออนไลน์จะสามารถนำมาใช้ซ้ำอีกครั้งในสัดส่วน 10%

สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันกล่าวว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร่วมโครงการในครั้งนี้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ช๊อปปิ้งประมาณ 42 ล้านชิ้นต่อปี หรือใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์กว่า 17,000 ตัน หลังจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดบรรจุภัณฑ์สำหรับการซื้อของออนไลน์ จะสามารถลดวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 1,700 ตัน ต่อปี

สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ 12 ราย ได้แก่ PChome線上購物24h, Shopee 24h, momo, Yahoo購物中心, Yahoo超級商城, 博客來, 生活市集, PChome Store商店街, Senaonline, FPGshopping, IKEA และ台糖易購網 ในอนาคตผู้บริโภคสามารถสังเกตตราสัญลักษณ์ดังกล่าวบนหน้าเวปไซด์ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์

 

 

สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันเปิดตัวโครงการ “ตราสัญลักษณ์รับรองแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ไม่ใช้ให้ฟุ่มเฟือย”(ภาพจาก เวปไซด์สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวัน)

(說明:สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันเปิดตัวโครงการ “ตราสัญลักษณ์รับรองแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ไม่ใช้ให้ฟุ่มเฟือย”(ภาพจาก เวปไซด์สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวัน))

ตราสัญลักษณ์รับรองแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ไม่ใช้ให้ฟุ่มเฟือย (ภาพจาก เวปไซด์สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวัน)

(說明:ตราสัญลักษณ์รับรองแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ที่มีการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ไม่ใช้ให้ฟุ่มเฟือย (ภาพจาก เวปไซด์สำนักการบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top