To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงมหาดไทยของไทยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฎิบัติตามหลักกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2020-03-24 12:50

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงการเตรียมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะพิจารณา แต่ทราบว่าขณะนี้ได้เตรียมการใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว แต่สิ่งสำคัญในการลดการแพร่ระบาดนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปิดด่านแนวชายแดนแล้วยกเว้นเพียงจุดที่มีคนไทยต้องเดินทางกลับเข้ามา ส่วนการดูแลผู้ป่วยมีทีมแพทย์ดูแล เช่นเดียวกับบุคคลต้องสงสัยมีจำนวนประมาณ 600 คน ทีมแพทย์ก็จะดูแลดำเนินการตามขั้นตอนในการคัดกรองและกักตัว ทั้งนี้ยังแนะนำประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาว่า จะต้องปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อไม่ทำให้เกิดเชื้อแพร่กระจาย เพราะหากร่วมมือและดูแลตัวเองก็จะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าความร่วมมือถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคได้ แม้หากจะมีกฎหมายออกมาแต่ความร่วมมือของประชาชนถือว่าสำคัญที่สุด ทั้งนี้ยังฝากให้สื่อให้ความสำคัญว่าการจะใช้กฎหมายใดก็แก้ปัญหาได้ยากหากคนไม่ร่วมมือกัน ซึ่งสื่อมวลชนควรช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลทำให้เกิดความร่วมมือ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งหากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันก็จะเกิดประโยชน์และแก้ปัญหาลดการแพร่ระบาดของโรคได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนและแรงงานต่างด้าวบางส่วนเดินทางหลังสถานประกอบการบางแห่งทยอยยุติการดำเนินการว่า ในวันนี้ (24 มี.ค.) คาดว่าจะได้รับข้อมูลรายละเอียดการเดินทางจากจังหวัดและมั่นใจว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จะสามารถตามควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทางกลับในพื้นที่ปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุข ทั้งการกักตนเองและการป้องกันดูแล ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top