To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

นครนิวไทเปส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ท่าเรือประมง 2.0 เดินหน้าเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ชาวประมงต่างชาติ

2020-04-28 11:20

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำนักงานจัดการกิจการประมงและท่าเรือประมง (漁業處) รัฐบาลนครนิวไทเปได้ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ท่าเรือประมง 2.0 โดยในช่วงวันหยุดมีการออกประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหลายภาษา และขอให้เจ้าของเรือประมงช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในการรับหน้ากากอนามัยและดูแลจัดการวันหยุดของพวกเค้า ทั้งนี้หน่วยยามฝั่งยังได้เข้าร่วมและช่วยตรวจอุณหภูมิร่างกายของชาวประมงก่อนเข้ามายังท่าเรือด้วย

สำนักงานจัดการกิจการประมงและท่าเรือประมงนครนิวไทเปได้เดินหน้าส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในท่าเรือประมง ตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงวันนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีความกระตือรือร้น โดยทุกๆวัน ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ท่าเรือทั้ง 28 แห่งในนครนิวไทเป นอกจากนี้ยังได้ทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวในท่าเรือประมง และตลาดปลา คอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยชาวประมงต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล หากพบว่าแรงงานประมงต่างชาติคนไหนไม่สวมหน้ากากอนามัยก็จะทำการมอบหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งให้ด้วย ซึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดนั้นไม่มีวันหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้ท่าเรือเป็นช่วงโหว่ของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานจัดการกิจการประมงและท่าเรือประมงนครนิวไทเปได้ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ท่าเรือประมง โดยขอให้ชาวประมงในพื้นที่ท่าเรือสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคม มีการวัดอุณหภูมิร่างกายและจัดการสุขภาพตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และต่อจากนี้ไปเจ้าของเรือจะต้องเข้าใจและบันทึกวันหยุดพักผ่อนของสมาชิกลูกเรือชาวต่างชาติ รวมทั้งขอให้ลูกเรือชาวต่างชาติหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัด เพื่อป้องกันไม่ให้เรือประมงไม่สามารถออกสู่ทะเลได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่ขยายวงกว้าง นอกจากนี้ ในแต่ล่ะท่าเรือยังมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลายภาษาติดเอาไว้ด้วย

นายหลี่ หมิง (李玟) ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรกล่าวว่า เจ้าของเรือประมงมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกเรือชาวประมงต่างชาติมีหน้ากากอนามัยใช้ นอกจากอนุญาติให้แรงงานประมงต่างชาติไปซื้อที่ร้านขายยา ยังสามารถช่วยไปซื้อให้พวกเค้าหรือใช้แอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสุขภาพในการช่วยสั่งซื้อ ขอเพียงนายจ้างและลูกเรือชาวประมงให้ความร่วมมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด มีการรักษาระยะห่างทางสังคม วัดอุณหภูมิของร่างกายอยู่เสมอ ก็จะทำให้การป้องกันการแพร่ระบาดที่ท่าเรือประมงทำได้อย่างมีประสิมธิภาพทำให้อุตสาหกรรมการประมงสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก

นครนิวไทเปส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ท่าเรือประมง 2.0 เดินหน้าเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ชาวประมงต่างชาติ (ภาพจาก สำนักงานจัดการกิจการประมงและท่าเรือประมง)

(說明:นครนิวไทเปส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ท่าเรือประมง 2.0 เดินหน้าเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ชาวประมงต่างชาติ (ภาพจาก สำนักงานจัดการกิจการประมงและท่าเรือประมง))

Write your comment
Auth Code
Top