To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

สตม.ไต้หวันมอบข้าวของเครื่องใช้และใบถิ่นที่อยู่ใหม่ให้กับแรงงานประมงข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะพานหนานฟางอ้าวถล่ม

2019-10-16 11:40

เหตุการณ์สะพานหนานฟางอ้าวถล่มในมณฑลอี๋หลาน ส่งผลให้มีแรงงานประมงข้ามชาติเสียชีวิต 6 ราย และแรงงานประมงข้ามชาติบางรายที่รอดชีวิตก็ต้องเจอกับปัญหาด้านการเงิน เอกสารและใบถิ่นที่อยู่ที่จมลงหายไปในทะเล เนื่องจากสะพานถล่มมาทับเรือจนจมเสียหาย นายถัง หมิ๋นเหย๋า (唐敏耀) หัวหน้าทีมบริหารเขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (移民署北區事務大隊) ได้เดินทางไปมอบใบถิ่นที่อยู่ใหม่ให้กับแรงงานประมงข้ามชาติ และได้มอบข้าวของเครื่องใช้แก่แรงงานประมงข้ามชาติ ทำให้แรงงานข้ามชาติรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

นายถัง หมิ๋นเหย๋ากล่าวว่า เหตุการณ์สะพานถล่มในครั้งนี้ได้ถล่มลงมาทับเรือประมงเสียหายกว่า 3 ลำ จนมีผู้เสียชีวิต และทำให้แรงงานประมงข้ามชาติที่ทำงานอยู่บนเรือ 3 ลำนี้ รวมทั้งเจ้าของเรือต้องตกงาน นอกจากนี้เอกสารและใบถิ่นที่อยู่ของแรงงานประมงข้ามชาติบางคนจมลงหายไปในทะเลด้วย ปัจจุบันต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวที่ทางการจัดไว้ให้

ทีมบริหารเขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความต้องการให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตในขณะที่รอเปลี่ยนนายจ้างใหม่ นอกจากจะขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีบริการมณฑลอี๋หลานเข้าไปดูแลนายจ้างและนายหน้า ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์พักพิงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอี๋หลาน ทีมพิเศษมณฑลอี๋หลาน สำนักรบริหารภาษีแห่งชาติเขตภาคเหนือ บริษัท I Lan Foods Ind. Co., Ltd. และสมาคมรักการดูแลมณฑลอี๋หลาน จัดกิจกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดูแลแรงงานข้ามชาติ โดยรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อมอบให้แรงงานประมงข้ามชาติที่ประสบเหตุ ซึ่งนายถัง หมิ๋นเหย๋า ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย เวียดนาม และจีนมอบข้าวของเครื่องใช้ให้กับตัวแทนแรงงานประมงข้ามชาติด้วย

เจียตี้ แรงงานประมงชาวอินโดนิเซียที่แขนหักจากเหตุการณ์สะพานถล่มกล่าวผ่านล่ามว่า หลังจากสะพานถล่มก็ทำให้ที่พักอาศัยไม่มีแล้ว แต่ก็ได้รับการดูแลและกำลังใจจากรัฐบาล และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากบ้านเกิดเดียวกัน ก็ทำให้ประทับใจจนพูดไม่ออก

ROYO JHON VICENTE แรงงานประมงชาวฟิลิปปินส์อีกรายกล่าวผ่านล่ามว่า เจ้าของเรือดูแลเราเป็นอย่างดีหลังจากเหตุการณ์สะพานถล่ม วันนี้รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้รับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ และใบถิ่นที่อยู่ใหม่

คุณเชี่ย ทิงน่า (夏汀娜) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวฟิลิปปินส์กล่าวขอบคุณสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค ทำให้เธอมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

สตม.ไต้หวันมอบข้าวของเครื่องใช้และใบถิ่นที่อยู่ใหม่ให้กับแรงงานประมงข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะพานหนานฟางอ้าวถล่ม

(說明:สตม.ไต้หวันมอบข้าวของเครื่องใช้และใบถิ่นที่อยู่ใหม่ให้กับแรงงานประมงข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะพานหนานฟางอ้าวถล่ม)

Write your comment
Auth Code
Top