To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

การบินไทยและไทยสมายล์ ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยประเภทยานพาหนะแห่งแรกของไทย

2020-08-09 09:00

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

สำหรับการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นับเป็นครั้งแรกที่มีการมอบให้กับสายการบินที่ผ่านการประเมิน ในประเภทยานพาหนะโดยการบินไทยและไทยสมายล์ เป็นสายการบินแรกของประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 การบินไทยและไทยสมายล์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร รวมทั้งการบริการอาหารบนเครื่องบินในรูปแบบอาหารกล่อง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ไปจนถึงขั้นตอนแบบเว้นระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดขณะนำผู้โดยสารขึ้น-ลงจากเครื่องบิน รวมทั้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการอบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศยานและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งในบริเวณห้องโดยสารและ ห้องนักบิน

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการท่องเที่ยวของไทยสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า ยานพาหนะ เป็นต้น

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

 

Write your comment
Auth Code
Top