To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดตัวโครงการฝึกอบรมชั่วอายุคนรุ่นที่สองของผู้อพยพใหม่

2014-07-08 09:51

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อการใช้งานเต็มรูปแบบทางด้านภาษาต่างประเทศของผู้อพยพใหม่ เพื่อเป็นการเติมเต็มบุคคลากรที่มีความสามารถทางด้านสองภาษา และตามความต้องการที่เร่งด่วนของนักธุรกิจชาวไต้หวัน จากเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาได้เปิดตัว  "โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชั่วอายุคนรุ่นใหม่ของผู้พำนักใหม่" และเตรียมเข้าเยี่ยมเยียนกั่วไท่ อี้เหม่ยและโรงงานที่ก่อตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวังว่าในอนาคตชั่วอายุคนรุ่นที่สองของผู้อพยพใหม่จะสามารถเข้าไปทำงานตามโรงงานของนักธุรกิจชาวไต้หวันได้

Write your comment
Auth Code
Top