To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

สถานีดื่มชาของสำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันรอคอยมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้ขวดที่ 1,000 ของสถานี

2020-09-25 09:40

เพื่อตอบสนองต่อวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวไต้หวันและบรรลุเป้าหมายในการลดพลาสติกที่แหล่งกำเนิด สำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวัน (保護環) จึงได้เริ่มติดตั้งสถานีดื่มชา (奉茶站) หรือตู้กดชาที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสถานีดื่มชาแห่งนี้ มีให้บริการเครื่องดื่มทั้งร้อน อุ่น และเย็น เหมาะกับทุกสภาพอากาศ จึงขอเชิญชวนผู้มาติดต่อธุระหรือแวะผ่านไป สามารถนำภาชนะของตนเองมากรอกเครื่องดื่มจากสถานีดื่มชาแห่งนี้ได้

สถานีดื่มชาแห่งนี้มีฟังก์ชั่นเหมือนตู้กดน้ำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ต้องใช้ขวดบรรจุ จนถึงปัจจุบันสามารถลดปริมาณการใช้ขวดน้ำพลาสติกเกือบ 1,000 ขวด (ขวด 0.6 ลิตร)

สำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันกล่าวว่า จะมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้ขวดที่ 1,000 ของสถานีดื่มชาแห่งนี้ หากท่านเป็นผู้โชคดีก็ให้ถ่ายรูป (ทั้งสถานีดื่มชาและผู้ใช้ในภาพ) และเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยติดต่อสำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรับของที่ระลึกในช่วงเวลาทำการ

สำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันยังเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณะและองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ เข้าร่วมให้บริการสถาดื่มชาเพื่อลดปริมาณการใช้งานขวดพลาสติก

สถานีดื่มชาของสำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันรอคอยมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้ขวดที่ 1,000 ของสถานี

(說明:สถานีดื่มชาของสำนักงานบริหารการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันรอคอยมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้ขวดที่ 1,000 ของสถานี)

Write your comment
Auth Code
Top