To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

ประชาชนสามารถสามารถร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยในส่วนที่ตนเองมีสิทธิซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร่วมกับนานาชาติ

2020-04-29 09:20

เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้นิยามให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์ ไต้หวันจึงได้กำหนดให้ปีนี้เป็น "ปีแห่งความช่วยเหลือ" โดยตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.เป็นต้นไป ประชาชนสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสุขภาพ (全民健保行動快易通)เพื่อช่วยเหลือต่างประเทศโดยการมอบ “หน้ากากอนามัยที่ตนเองมีสิทธิซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ” ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ไต้หวันได้ช่วยเหลือโลก และร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบันอุปทานของหน้ากากอนามัยในประเทศค่อยๆ เข้าสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เพื่อแสดงให้เห็นจิตวิญญาณของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันได้เปิดให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโลกกับรัฐบาล โดยการมอบ “หน้ากากอนามัยที่ตนเองมีสิทธิซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ” ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทั้งโลกได้เห็นความรักของชาวไต้หวัน

ไม่เพียงแต่ประชาชนในประเทศเท่านั้นที่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ ประชาชนในต่างประเทศก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสุขภาพเช่นกัน

ขั้นตอนการบริจาคหน้ากากอนามัยมี 4 ขั้นตอน

1.เข้าไปที่แอปสำนักงานประกันสุขภาพ (全民健保行動快易通)
2.กดเลือก健康存摺

3.เลือก響應人道援助
4.เลือก “我願意” >>เลือกเปิดเผยชื่อของตนเองหรือไม่ก็ได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://taiwancanhelp.com.tw/

 

 

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยในส่วนที่ตนเองมีสิทธิซื้อแต่ไม่ได้ซื้อแก่ชาวโลกผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสุขภาพ (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน)

(說明:กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยในส่วนที่ตนเองมีสิทธิซื้อแต่ไม่ได้ซื้อแก่ชาวโลกผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสุขภาพ (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top