To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

สายด่วนให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 40% ในครึ่งปี

2020-08-10 11:20

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า การสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสองมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดเรื้อรัง ในขณะที่ควันบุหรี่มือสามที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมจะทำให้ความสามารถในการรับรู้ของเด็กลดลง และเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหอบหืดในทารกและเด็กเล็กด้วย นายหวัง อิงเหว่ย (王英偉) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพกล่าวว่า การกำหนดวันเลิกบุหรี่จะมีอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับการไม่ได้กำหนดวัน จึงขอเรียกร้องให้คุณพ่อทุกท่านใช้วันพ่อในปีนี้ให้เป็นวันเลิกบุหรี่!

จากผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ในปี 2018 ของสำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายอยู่ที่ 23.4% หรือมีผู้สูบบุหรี่ชายมากกว่า 2.27 ล้านคน โดยกลุ่มอายุ 36-40 ปี มีการสูบบุหรี่มากที่สุด (35.4%) โดยผู้ชายทุกๆ 3 คน จะมี 1 คน สูบบุหรี่

นายฟานซึ่งเลิกบุหรี่ได้สำเร็จมานานกว่า 10 เดือนกว่า ในตอนนั้นได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลและพบว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งที่ลิ้น นับตั้งแต่นั้นมา นายฟานก็รู้สึกแน่ที่ไม่ฟังภรรยาเตือนและความห่วงใยของลูกตั้งแต่ทีแรก แพทย์จึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกบุหรี่และรักษาสุขภาพของตัวเอง ด้วยการดูแลและติดตามของสายด่วนให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว ในที่สุดคุณฟานก็สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ตอนนี้นอกจากพาครอบครัวไปเที่ยวข้างนอก เมื่อคุณฟานเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ ก็จะใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างในการชักชวนคนอื่นให้เลิกสูบบุหรี่โดยเร็วที่สุด

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าเมื่อสถาบันทางการแพทย์ให้คำแนะนำสั้น ๆ แก่ผู้ที่จะเลิกบุหรี่ หลังจากนั้นมีการติดตามผู้ที่จะเลิกบุหรี่โดยสายด่วนให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่โทรมารับข้อมูลอย่างเดียว ก็จะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้ประมาณ 13 เท่า นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า หลังจากออกจากโรงพยาบาล การได้รับคำปรึกษาจากสายด่วน และการเตือนสติจากคู่สมรสก็จะช่วยให้ผู้สูบสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จและไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก

นายแพทย์เฉิน ฉุนหยู๋ (陳全裕) ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกงกล่าวว่า การติดตามผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องจะมีผลที่สำคัญสำหรับการเลิกบุหรี่อย่างมีเสถียรภาพ โดยอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ 6 เดือนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอยู่ที่ประมาณ 35% หากผู้ป่วยได้รับการติดตามจากสายด่วนให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็จะทำให้อัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ 6 เดือนนั้นมากกว่า 40%

 

สายด่วนให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพ โทร 0800-636363 (โทรฟรี)

วัน-เวลาให้บริการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-21.00 น. (เปิดให้บริการในวันหยุดยกเว้นวันอาทิตย์ และตรุษจีน)

เว็บไซต์สายด่วนให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่: https://www.tsh.org.tw/en_index.php

สายด่วนให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 40% ในครึ่งปี (ภาพจาก pixabay)

(說明:สายด่วนให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 40% ในครึ่งปี (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top