To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

วิกฤตขาดแคลนน้ำ! “วัดโพธิ์”เมืองไถหนาน เปลี่ยนจากเทศกาลสงกรานต์เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง

2021-04-12 12:00

 [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]  ผู้แปล/จารุวรรณ  โพธิ์ศรี (林婉婷)


เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง "วัดโพธิ์" ในเมืองไถหนาน อำเภอหย่งคัง ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใหม่จากประเทศไทยรู้สึกถึงบรรยากาศบ้านเกิด แต่เนื่องจาก การแพร่ระบาดโควิดและการขาดแคลนน้ำ วัดโพธิ์จึงเปลี่ยนกิจกรรมสงกรานต์เป็น "กิจกรรมกลางแจ้ง" 

นอกจากนี้คนไทยเชื่อว่า "น้ำ" เป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่ง และประเทศก็ขึ้นอยู่กับการเกษตร ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก เทศกาลสงกรานต์มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเทศกาลปีใหม่ไทย

จากสถิติของกรมตรวจคนเข้าเมืองพบว่าประชากรผู้อยู่อาศัยใหม่ของไถหนานมีมากกว่า 35,000 คน โดย 550 คน เป็นผู้อยู่อาศัยใหม่จากประเทศไทย ดังนั้น "วัดโพธิ์" จึงจัดงานเทศกาลตามประเพณีบ้านเกิดให้เป็นพิเศษ โดยให้ชาวไทยสวมใส่ชุดไทยดั้งเดิมเดินขบวนพาเหรดและตั้งแผงขายอาหารไทย เพื่อช่วยลดความคิดถึงบ้านที่ไม่สามารถกลับประเทศได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิดและยังช่วยให้ชาวไต้หวันรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยใหม่จากประเทศอื่น ๆ เข้าใจประเพณีดั้งเดิมและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นอีกด้วย

“ วัดโพธิ์” ในเมืองไถหนาน เขตหย่งคัง ระบุว่าเนื่องจากจำนวนประชากรผู้อยู่อาศัยใหม่และแรงงานอพยพในไต้หวันเพิ่มขึ้นทุกปี และได้มีการนำวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลแต่งกายแบบดั้งเดิมที่มีชีวิตชีวา หรืองานแสดงสินค้าที่นำเสนอถึง"ความเป็นไทย" รวมไปถึงอาหารรสเลิศแบบพื้นเมืองแท้ๆ ดึงดูดชาวท้องถิ่นจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ และแม้ว่าโรคระบาดจะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่ก็ยังคงสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมต่างประเทศได้เช่นกัน

วิกฤตขาดแคลนน้ำ! “วัดโพธิ์”เมืองไถหนาน เปลี่ยนจากเทศกาลสงกรานต์เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง

(說明:วิกฤตขาดแคลนน้ำ! “วัดโพธิ์”เมืองไถหนาน เปลี่ยนจากเทศกาลสงกรานต์เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง)

Write your comment
Auth Code
Top