To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

การ์ดห้ามตก เดินทางเข้าออก 8 ประเภทสถานที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

2020-08-27 09:30

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ไต้หวันประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศมานานแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นมา ได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ แต่ก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาประชาชาชนจำนวนไม่น้อยมีความตื่นตัวน้อยลงและไม่ปฎิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดควบคู่ไปด้วย ดังนั้นเมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันจึงได้ออกมาเตือนประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าออกจากสถานที่แออัด หรือปิดทึบ ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ หรือต้องใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่ทราบที่มาที่ไป นอกจากนี้ยังมีการระบุรายการสถานที่แออัดหรือปิดทึบ 8 ประเภท ที่ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าออก ได้แก่ สถานพยาบาล ระบบขนส่งมวลชน ตลาดขายสินค้า สถานศึกษา สถานที่จัดนิทรรศการหรือคอนเสิร์ต สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานบันเทิง และกิจกรรมขนาดใหญ่

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันย้ำว่า ปัจจุบันชุมชนในประเทศค่อนข้างปลอดภัย ณ ตอนนี้ยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์การใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ทั้ง 8 ประเภทนี้

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นได้วางแผนหรือประกาศให้สถานที่ 8 ประเภท "บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยและกำหนดบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง" ตามมาตรา 37 วรรค 1 ส่วนที่ 6 ของพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยหลักการแล้วศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันก็จะเคารพการตัดสินใจของในแต่ละพื้นที่ แต่จะส่งเนื้อหาของประกาศมายังศูนย์บัญชาการด้วย

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า ในอนาคตหากมีการแพร่ระบาดในประเทศ โดยมีมณฑลเมืองหรือพื้นที่เฉพาะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบที่มา และพิจารณาว่าสถานที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ จำเป็นต้องเพิ่มการบังคับสำหรับการสวมหน้ากากอนามัยก็จะให้รัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฎิบัติตาม

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น ผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบแหล่งที่มาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และเกี่ยวโยงในหลายมณฑลเมืองหรือพื้นที่ ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อจะประเมินและประกาศมาตรการบังคับระดับชาติเพื่อสกัดกั้นห่วงโซ่การแพร่ระบาด

การ์ดห้ามตก เดินทางเข้าออก 8 ประเภทสถานที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

(說明:การ์ดห้ามตก เดินทางเข้าออก 8 ประเภทสถานที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย)

Write your comment
Auth Code
Top