To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

คู่มือการเรียนการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบดิจิทัลจะทำให้การเรียนรู้ภาษาทำได้อย่างต่อเนื่องที่บ้านในช่วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2020-02-24 11:20

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น ทำให้โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับต่ำกว่าต้องเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2019 ออกไปเป็นวันที่ 25 ก.พ.นี้  หนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบโต้ตอบดิจิทัลบนเวปไซด์ “ข้อมูลการศึกษาสำหรับบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” (https://newres.k12ea.gov.tw/) ได้เปิดให้เรียนรู้ออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อการเรียนรู้ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างต่อเนื่องที่บ้านในระหว่างช่วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สำหรับเนื้อหาของหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประกอบไปด้วย 7 ภาษา ได้แก่  เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา กัมพูชาฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ภายหนังสือคู่มือจะมีการออกเสียงทั้งภาษาจีนและภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งยังมีแบบทดสอบที่สามารถโต้ตอบได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ต้องใช้กระดาษ ข้อมูลดิจิตอลไร้กระดาษยังสามารถเชื่อมต่อกับสื่อหลายชนิด เปิดอ่านได้หลายคน ทำให้กระบวนการเรียนรู้ภาษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอนดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นข้อความล้วน แต่ยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบมัลติมีเดีย, ภาพ, เสียง, วิดีโอ, ฯลฯ และยังเปิดบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ซึ่งมีความสะดวกเป็นอย่างมาก

คู่มือการสอนดิจิทัลสำหรับภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 12 ปี สำหรับหลักสูตรภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สำนักงานบริหารการศึกษาภาคบังคับ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยังและสถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ (ILI) ผลิตคู่มือการเรียนการสอนดิจิทัลภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้แก่  เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา กัมพูชาฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย จำนวนภาษาล่ะ 8 เล่ม (เช่นเดียวกับคู่มือที่เป็นหนังสือจริงๆ) และเปิดให้ดาวน์โหลดที่เวปไซด์ข้อมูลการศึกษาสำหรับบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คู่มือการเรียนการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบจิจิทัลจะทำให้การเรียนรู้ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทำได้อย่างต่อเนื่องที่บ้านในช่วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ภาพจาก เวปไซด์ข้อมูลการศึกษาสำหรับบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่)

(說明:คู่มือการเรียนการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบจิจิทัลจะทำให้การเรียนรู้ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทำได้อย่างต่อเนื่องที่บ้านในช่วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ภาพจาก เวปไซด์ข้อมูลการศึกษาสำหรับบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่))

Write your comment
Auth Code
Top