To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

หลักสูตรฝึกอบรมการสัมภาษณ์"รสชาติบ้านเกิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน" เปิดรับสมัครผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรที่สนใจแล้ววันนี้

2020-08-06 10:20

จะถ่ายรูปอาหารที่แสนอร่อยให้ดูดีได้อย่างไร? จะบันทึกเรื่องราวอาหารและแบ่งปันกับทุกคนได้อย่างไร? จะบันทึกเรื่องราวอาหารโดยถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร? ขอเชิญชวนทุกท่านมาเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการสัมภาษณ์ "รสชาติบ้านเกิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน" (การถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การร่างบทสัมภาษณ์ และการเขียนบทความ)

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวข้อหลักคือ "รสชาติของบ้านเกิด" โดยเปิดรับสมัครและฝึกอบรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อให้กลายเป็นนักรวบรวมเรื่องราว โดยรวบรวมเรื่องราวอาหารของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อาหารจานเด่นของร้านอาหารและเรื่องราวเบื้องหลังของร้าน หรือวิธีการทำอาหารบ้านเกิดที่เปลี่ยนไปเมื่อมาไต้หวันเพื่อร่วมกันเขียนความทรงจำอันมีค่าของนครเถาหยวนด้วยกันและนำมาจัดแสดงที่พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ HOUSE 135 ชั้น 3 ของศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน (新住民文化會館)

หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8 -9 ส.ค. วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 ส.ค. 4 รอบ ณ ห้องเรียนชั้น 3 ของศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน และเมื่อพิจารณาคุณภาพการสอนและการใช้สถานที่ จึงจะมีการจำกัดผู้เรียนรอบล่ะ 20 คนเท่านั้น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สนใจให้รีบลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมการสัมภาษณ์

(說明:หลักสูตรฝึกอบรมการสัมภาษณ์"รสชาติบ้านเกิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน" เปิดรับสมัครผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรที่สนใจแล้ววันนี้ (ภาพจาก ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน))

Write your comment
Auth Code
Top