To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

กรมการขนส่งยังไม่อนุมัติขึ้นค่าแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

2019-11-08 13:50

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยถึงผลการเจรจาระหว่างนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  และกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่สุวรรณภูมิ ที่รวมตัวชุมนุมหน้ากระทรวงคมนาคม เพื่อติดตามข้อเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าโดยสารที่เคยยื่นไว้ก่อนหน้านี้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่าข้อสรุปเบื้องต้นการเจรจา 2 ฝ่ายยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารและค่าบริการเรียกรถแท็กซี่ในสนามบิน รถแท็กซี่ธรรมดาจาก 50 บาท เป็น 70 บาท /เที่ยว และรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ จาก 70 บาท เนื่องจากต้องรอให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้บริการมากนัก

แต่กระทรวงคมนาคมมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ คือ การให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่สุวรรณภูมิสามารถจัดเก็บค่าขนกระเป๋าสัมภาระใบที่ 3 ที่มีขนาดของกระเป๋า มากกว่า 26 นิ้ว ใบละ 20 บาท โดยการอนุมัติจัดเก็บนั้น จะมีการออกประกาศกระทรวงคมนาคม คาดว่าจะมีผลวันที่ 18 พ.ย.นี้  รวมถึงมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแท็กซี่สามารถมีรายได้จากการโฆษณาทั้งภายในตัวรถและนอกรถ

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

กรมการขนส่งยังไม่อนุมัติขึ้นค่าแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ภาพจาก pixabay)

(說明:กรมการขนส่งยังไม่อนุมัติขึ้นค่าแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top