To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

ตลาดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเตรียมเปิดฉากในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.นี้ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมการแสดงและชิมอาหารนานาชาติ

2020-07-04 09:00

ตลาดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (臺北市新移民特色市集) กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า ภายในงานจะมีบูธจัดแสดงการทำงานฝีมือของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ของเล่นพื้นบ้าน สินค้าทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และอาหารนานาชาติให้คุณได้ลิ้มลอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงนานาชาติมากมาย รวมทั้งกิจกรรมจับรางวัลซึ่งมีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ (จับรางวัล 3 ช่วงเวลาคือ 15.30 16.30 และ 17.30น.)

ตลาดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. เวลา 13.00-18.00 น. ณ ลาน Xinyi Assembly Hall จึงขอเชิญชวนทุกท่านพาสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้

 

การเดินทาง

นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานี Taipei 101 ประตูทางออกที่ 2 เดินมาประมาณ 50 เมตร

นั่งรถประจำทางสาย 1 22 33 37 226 266 288 665 และ B5 ลงที่ป้าย Jing Xin Li/World Trade Center

นั่งรถประจำทางสาย 202 207 647 650 ลงที่ป้าย Xinyi Administrative Center

ตลาดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเตรียมเปิดฉากในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.นี้ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมการแสดงและชิมอาหารนานาชาติ (ภาพจาก เว็บไซต์ nit.taipei)

(說明:ตลาดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเตรียมเปิดฉากในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.นี้ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมการแสดงและชิมอาหารนานาชาติ (ภาพจาก เว็บไซต์ nit.taipei))

Write your comment
Auth Code
Top