To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

รัฐบาลไทยส่งเสริมการใช้ยาพารางในประเทศให้มากขึ้น พร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงให้ใช้ประโยชน์จากยางพารา

2020-07-04 09:00

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงค่ำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงหลังกรณีที่มีสมาชิกอภิปราย รู้สึกผิดหวังกับการจัดการระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ ที่ทำให้เสียโอกาสการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานคมนาคมว่า รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนทุกภาค ทุกกลุ่มจังหวัด ส่วนตัวรู้สึกเห็นใจและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาในเรื่องนี้แล้ว ยืนยันจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดก่อนและกระทรวงคมนาคมได้รับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้นขอให้สบายใจได้ วันนี้ก็มีการตั้งบประมาณในการศึกษาโครงการต่างๆ เหล่านี้ หากเป็นไปได้ก็จะเร่งรัดให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังย้ำว่า จะเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมขนส่งใหม่ทั่วประเทศในระยะต่อไป 

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการใช้ยางพารา โดยจะมีการเพิ่มการใช้ประโยชน์ในประเทศมากขึ้น รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการใช้ยาพาราธรรมชาติ พร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงนำมาใช้ประโยชน์จัดซื้อจัดจ้าง จ้างนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ส่วนปัญญาเรื่องไฟป่านั้น ยืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญส่งเสริมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในพื้นที่ ที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วย

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top