To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันจัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ดึงดูดนักนักศึกษาไทยให้มาเรียนต่อที่ไต้หวัน

2019-07-30 10:00

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยได้จัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2019 (2019 Taiwan Higher Education Exhibition Fairs) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. เพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวันเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งดึงดูความสนใจของนักศึกษาไทยให้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนที่ไต้หวัน โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำของไต้หวันเกือบ 30 แห่ง เข้าร่วมงานเพื่อจัดแสดงและให้บริการข้อมูลการลงทะเบียนเรียน รวมถึงทุนการศึกษาในสาขาต่างๆ ด้วย

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และนครราชสีมา โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมมูลหลักสูตรการเรียนและทุนการศึกษาระดับปริญญา รวมถึงข้อมูลหลักสูตรการเรียนภาษาจีนในไต้หวัน ซึ่งทางศูนย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันในการจัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันติดต่อกันมานานถึง 7 ปี แล้ว

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้เดินทางมาร่วมงานนิทรรศการด้วย ภายในงานนอกจากจะมีการแนะนำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง หลักสูตรที่เปิดสอน การสมัครงเรียน และทุนการศึกษา ยังได้เชิญศิษย์เก่านักเรียนไทยในไต้หวันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนในไต้หวันด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับรางวัล และมอบชานมไข่มุกให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ดื่มฟรีอีกด้วย

นายถง เจิ้นหยวน (童振源) ผู้แทนรัฐบาลประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยของไต้หวันเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และมีการเปิดสอนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษถึง 477 หลักสูตร อีกทั้งคุณภาพของมหาวิทยาลัยก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากรัฐบาลไทย โดยเมื่อปีที่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้รับเชิญให้มาร่วมเปิดหลักสูตรการเรียนที่ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอมตะ

นายถง เจิ้นหยวนกล่าวอีกว่า เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่น รัฐบาลไต้หวันและมหาวิทยาลัยไต้หวันได้เสนอทุนการศึกษาที่หลากหลาย โดยรัฐบาลไต้หวันได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักศึกษาไทย 25 คนต่อปี และมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย 1,200 คน อีกด้วย

คุณภาพที่สูงของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวัน และได้กลายเป็นตัวเลือกแรกของนักศึกษาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งในการศึกษาต่อต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2018 ไต้หวันมีนักเรียนนักศึกษาต่างชาติกว่า 120,000 คน สำหรับนักศึกษาไทยมีจำนวนสูงสุดทุบสถิติถึง 3,236 คน เพิ่มขึ้น 52.28% และเป็นแหล่งของนักศึกษาต่างชาติในไต้หวันอันดับที่สิบ

สถาบันการศึกษาชั้นนำของไต้หวันเกือบ 30 แห่ง นิทรรศการการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย (ภาพจาก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป)

(說明:สถาบันการศึกษาชั้นนำของไต้หวันเกือบ 30 แห่ง นิทรรศการการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย (ภาพจาก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป))

Write your comment
Auth Code
Top