To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

เตือน! ขับขี่บนทางเท้าปรับ เพิ่มค่าปรับเป็น 2000บาท เริ่ม 1ส.ค.นี้

2019-07-28 09:00

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต  โดยนายสกลธี กล่าวว่า ขอให้ทุกสำนักงานเขตกวดขันการจอดหรือขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า พร้อมทั้งจัดทำแผนกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าและตั้งจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ดีแม้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครจะกำหนดอัตราโทษการจับปรับผู้กระทำผิดกรณีการจอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้างสูง แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าอีกจำนวนไม่น้อย กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มโทษปรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าเป็น 2,000 บาท โดยจะเริ่มจับปรับในอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป โดยจะมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดโทษในอัตราที่สูงขึ้นนี้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับการจับปรับผู้กระทำผิดในช่วงนี้ให้ใช้อัตราโทษเดิมไปก่อนพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอัตราโทษจับหรับใหม่ให้ผู้กระทำผิดทราบด้วย

นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักเทศกิจประสานงานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิดหากพบว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำซากให้ดำเนินการลงโทษสูงสุดโดยไม่ให้มีการลดหย่อนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้สำหรับการจับปรับผู้กระทำผิดกรณีการขับขี่บนทางเท้าระหว่างวันที่ 9 ก.ค. 61 – 21 ก.ค. 62 จับกุมผู้กระทำผิด 20,659 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 4,197 ราย ดำเนินคดี 14,678 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,784 ราย ปรับเป็นเงิน 11,179,500 บาท

นอกจากนี้ได้กำชับให้สำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจทุกเขตเข้มงวดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย บริเวณใดที่จัดระเบียบแล้วขออย่าให้มีการตั้งวางหาบเร่–แผงลอยหรือ    ทำการค้าอีกเด็ดขาด โดยเฉพาะถนนสายหลักและบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งนี้ตามที่สำนักเทศกิจขออนุมัติขยายเวลาแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกจุดผ่อนผันที่มีอยู่ ปัจจุบันมีจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว จำนวน 508 จุด และมีจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก จำนวน 175 จุด ในพื้นที่ 19 เขต โดยให้ เร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ หากจุดผ่อนผันใดสามารถดำเนินการยกเลิกได้ก่อนให้เสนอเรื่องถึงสำนักเทศกิจเพื่อประกาศยกเลิกต่อไป.

ข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์

เตือน! ขับขี่บนทางเท้าปรับ เพิ่มค่าปรับเป็น 2000บาท เริ่ม 1ส.ค.นี้ (ภาพจาก pixabay)

(說明:เตือน! ขับขี่บนทางเท้าปรับ เพิ่มค่าปรับเป็น 2000บาท เริ่ม 1ส.ค.นี้ (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top