To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

มณฑลผิงตงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ

2020-03-25 14:30

สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนมณฑลผิงตง (屏東縣政府勞動處暨青年發展處) ต้องการให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไต้หวัน รวมทั้งความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเชิญนายหลี่ หมิ๋งหยวน (李明遠) ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเมืองผิงตงมาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้ล่ามแปลภาษาได้เข้าใจแนวคิดของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ถูกวิธี และช่วยประชาสัมพันธ์แนวคิดดังกล่าว พร้อมด้วยมาตรการการกักกันโรคแก่แรงงานข้ามชาติด้วย เพื่อไม่ให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นช่องโหว่ของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ การอบรมในครั้งนี้มีล่ามแปลภาษาและพนักงานของบริษัทจัดหางานเกือบ 27 แห่ง (ประมาณ 90% ของทั้งหมด) รวม 38 คน เข้าร่วมการอบรม สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนมณฑลผิงตงหวังว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชน

นายหลิ๋น เต๋อฮุย (林德輝) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนมณฑลผิงตงกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่ต้องพบปะกับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานที่ไต้หวัน และในช่วงนี้ที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของชาวไต้หวันเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ชาวต่างชาติ แรงงานข้ามชาติ หรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย เป็นการป้องกันทั้งตัวเองและผู้อื่น การป้องกันการแพร่ระบาดถือเป็นการต่อสู้ที่ต้องทำร่วมกัน หากทำได้ดี ชีวิตก็จะปลอดภัย

สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนมณฑลผิงตงกล่าวว่า หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 24 ชั่วโมงของมณฑลผิงตง โทร 08-7380208 สายด่วนป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค โทร 1922 หรือศูนย์ดูแลผิงตง โทร 08-7326008

มณฑลผิงตงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลมณฑลผิงตง)

(說明:มณฑลผิงตงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลมณฑลผิงตง))

มณฑลผิงตงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลมณฑลผิงตง)

(說明:มณฑลผิงตงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลมณฑลผิงตง))

Write your comment
Auth Code
Top