To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงมหาดไทยสั่งปิดด่านถาวร 18 ด่าน ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศวันนี้

2020-03-23 11:40

สำนักข่าวไทยรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เรื่องปิดด่านชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศ จากเดิมที่เป็นอนุโลมให้เปิดด่านชายแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า จังหวัดละ 1 ด่าน โดยให้มีผลแต่ตั้งแต่ วันที่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป

โดยจะให้ปิดทั้งหมด 18 ด่าน ใน 17 จังหวัด ซึ่งด่านที่เสนอให้ปิดนั้นเป็นเฉพาะด่านทางบก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น เพื่อไม่ให้มีการเข้า-ออก แต่จะให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเพียงขนส่งสินค้าได้เท่านั้น โดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้การหยุดชั่วคราวตามอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนแต่ละด่านจะปิดถึงเมื่อไรนั้น แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีด่านทางบกติดกัน เช่น สปป ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

Write your comment
Auth Code
Top