To the central content area :::
งานกิจกรรม-內頁
::: To the bottom Area

นครเจียอี้จัดกิจกรรมวันย้ายถิ่นฐานประจำปี 2019 ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

2019-11-04 11:40

เพื่อแสดงความหลากหลายของเชื้อชาติ และเป็นเมืองที่เป็นมิตรอยู่อาศัยร่วมกันได้ เมื่อวานนี้ (3) รัฐบาลนครเจียอี้ได้จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ - วันย้ายถิ่นฐานประจำปี 2019 (หัวใจของครอบครัว บ้านใหม่ ความสุขในนครเจียอี้) ณ ลานที่ว่าการนครเจียอี้ งานนี้ได้เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากหลากหลายประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันย้ายถิ่นฐานที่กำลังจะมาถึงร่วมกัน นายหวง หมิ่นอี้ (黃敏惠) นายกเทศมนตรีนครเจียอี้ได้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ พร้อมทั้งมอบประกาศนีย์บัตรขอบคุณผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ทำคุณประโยชน์ด้วย ภายในงานยังมีบูธอาหารนานาชาติที่สามารถดึงดูดประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นเป็นอย่างมาก

นายหวง หมิ่นอี้ นายกเทศมนตรีนครเจียอี้กล่าวว่า นครเจียอี้เป็นเมื่องที่มีความเป็นมิตรต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากนับจนถึงสิ้นเดือนก.ย.ของปีนี้ (2019) นครเจียอี้มีจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่า 5,069 คน คิดเป็น 0.92% ของจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วประเทศ และคิดเป็น 1.89% ของจำนวนประชากรในนครเจียอี้ (ประชากรทั้งหมด 267,863 คน) นอกจากนี้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มากเป็นอันดับห้ารองจากชาวหมิ๋นหนาน ชาวฮากก้า กลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้ายมาอยู่ไต้หวันหลังจากปี 1945 และชาวพื้นเมือง เพื่อต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานจากทั่วทุกมุมโลก รัฐบาลเมือง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกันในการลงทุนทรัพยากรและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการย้ายถิ่นฐานที่เป็นมิตร นครเจียอี้เป็น "เมืองแห่งดนตรี" ดังนั้นในปีนี้จึงมีการก่อตั้งวงดนตรีประเภทเป่าของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ยังรวมเข้ากับลักษณะท้องถิ่น ให้ทุกคนเรียนรู้ดนตรีประเภทเป่า ทำให้ชีวิตทั้งมีความสุขและหลากหลาย

กิจกรรมในครั้งนี้เปิดตัวด้วยการบรรเลงเพลง "Jing Bell Merry Christmas" จากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลายประเทศ และทันที่ๆ การบรรเลงเพลง "เมืองเจียอี้ที่แสนคึกคัก" เริ่มขึ้น นายหวง หมิ่นอี้และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ยื่นขึ้นและร่วมกันร้องเพลง เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและมีความคึกคักของธุรกิจของอุตสาหกรรมในนครเจียอี้

นอกเหนือจากการแสดงดนตรี และการแสดงร้องเล่นเต้นรำนานาชาติ ภายในงานยังมีบูธรวมกว่า 50 บูธ ซึ่งประกอบไปด้วยบูธอาหารนานาชาติ บูธทำอาหาร DIY บูธทำกระเป๋ารักโลก DIY บูธแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และอบรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ บูธประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและกฎหมาย บูธเรียนรู้ภาษา (ไทย ญี่ปุ่น อินโดนิเซีย อาหรับ สเปน และเวียดนาม) และบูธแนะนำวัฒนธรรมแอฟริกาใต้ เป็นต้น

สำนักงานกิจการพลเรือน นครเจียอี้กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 18 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันย้ายถิ่นฐานสากล กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันย้ายถิ่นฐานของไต้หวันเช่นกัน ในทุกๆ ปีช่วงเดือนต.ค.และเดือนพ.ย. รัฐบาลนครเจียอี้จะจัดซีรีส์กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนครเจียอี้มีความตั้งใจส่งเสริมวัฒนธรรมหลากหลาย

นครเจียอี้จัดกิจกรรมวันย้ายถิ่นฐานประจำปี 2019 ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก (ภาพจาก เวปไซด์รัฐบาลนครเจียอี้)

(說明:นครเจียอี้จัดกิจกรรมวันย้ายถิ่นฐานประจำปี 2019 ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก (ภาพจาก เวปไซด์รัฐบาลนครเจียอี้))

Write your comment
Auth Code
Top