To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแบบชงสดในไต้หวันจะต้องติดฉลากที่ระบุปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่อย่างชัดเจน

2020-10-06 11:10

เมื่อวานนี้ (5 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน (อ.ย.ไต้หวัน) ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 เป็นต้นไป การขายเครื่องดื่มแบบชงสดจะต้องติดฉลากที่ระบุปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่อย่างชัดเจน

นางหลี่ หวานเจิน (李婉媜) เจ้าหน้าที่อย.ไต้หวันกล่าวว่า กฎระเบียบดังกล่าวจะมีการบังคับใช้กับร้านขายเครื่องดื่มแบบชงสด ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารฟาสฟูต ซึ่งปัจจุบันมีเพียงแต่การระบุปริมาณแคลอรี่เท่านั้น แต่หลังจากกฎระเบียบดังกล่าวบังคับใช้ในปีหน้า จะต้องมีการระบุทั้งปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ในเครื่องดื่มด้วย และต้องรวมทั้งท๊อปปิ้งด้วย เช่น พุดดิ้ง

นางหลี่กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ปฎิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 30,000 เหรียญไต้หวัน (1,000 เหรียญสหรัฐ) ถึง 3 ล้านเหรียญไต้หวัน ส่วนฉลากที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 40,000 เหรียญไต้หวัน ถึง 4 ล้านเหรียญไต้หวัน

ชานมไข่มุก (ภาพจาก PAKUTASO)

(說明:ชานมไข่มุก (ภาพจาก PAKUTASO))

Write your comment
Auth Code
Top