To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

30% ของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในไต้หวันขาดวิตามินดี แนะแหล่งที่มาของวิตามินดีเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และบุตร

2020-10-05 10:30

จากการสำรวจพบว่าประมาณ 30% ของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในไต้หวันขาดวิตามินดี องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกแสงแดดว่าเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินดี สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพไต้หวันเตือนให้สตรีมีครรภ์ที่กำลังเตรียมตัวตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ โดนแดนให้พอเหมาะและกินอาหารที่มีวิตามินดีมากขึ้นเพื่อให้แม่และลูกแข็งแรง

จากผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงโภชนาการและสถานะสุขภาพแห่งชาติระหว่างปี 2017-2020อัตราการขาดวิตามินดีของสตรีวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปีในไต้หวันอยู่ที่ 37.8% (ความเข้มข้นของวิตามินดีในซีรัมน้อยกว่า 20ng / ml หมายถึงการขาดวิตามินดี) นอกจากนี้ ผลของ "การสำรวจการติดตามภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์" ระหว่างปี 2018-2020 พบว่าอัตราการขาดวิตามินดีของหญิงตั้งครรภ์ที่อายุเกิน 20 ปีในไต้หวันอยู่ที่ 30.3% จากมุมมองของการบริโภควิตามินดีของหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 75-80% ไม่ได้รับวิตามินดีในประมาณที่แนะนำ และในจำนวนนี้เปอร์เซ็นต์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยสัมผัสแสงแดดหรือน้อยมาก (น้อยกว่า 20 นาที) ต่อวันถึง 60%

ในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ควรรับประทานวิตามินดีให้เพียงพอโดยทำกิจกรรมในระดับปานกลางและตากแดดเพื่อให้ทารกในครรภ์เติบโตได้ตามปกติและกระดูกจะพัฒนาได้ตามปกติ ซึ่งวิตามินดีส่วนใหญ่เกิดจากแสงแดดที่สัมผัสกับผิวหนัง การได้รับแสงแดดในระดับที่เหมาะสมจึงเป็นแหล่งวิตามินดีที่สำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์ จึงแนะนำให้นำใบหน้า แขน และส่วนอื่น ๆ ออกไปโดนแดดบ้าง แต่หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง อย่าทาครีมกันแดด ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อน 10.00 น. และหลังจาก 14.00 น. เป็นต้นไป ทุกวันประมาณ 10 ถึง 20 นาที ร่างกายจะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้ในปริมาณที่เพียงพอ

ปริมาณวิตามินดีที่แนะนำต่อวันคือ 10 ไมโครกรัม สำหรับอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดี เช่น ปลา ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนม คุณสามารถปรึกษานักโภชนาการหรือเสริมอาหารเสริมสำหรับสตรีมีครรภ์ภายใต้คำแนะนำของใบสั่งแพทย์ นอกจากการรับประทานวิตามินดีอย่างเพียงพอ ยังจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอเช่นกันเพื่อสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง

30% ของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในไต้หวันขาดวิตามินดี แนะแหล่งที่มาของวิตามินดีเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และบุตร (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน)

(說明:30% ของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในไต้หวันขาดวิตามินดี แนะแหล่งที่มาของวิตามินดีเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และบุตร (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top