To the central content area :::
งานกิจกรรม-內頁
::: To the bottom Area

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความมุ่งมั่นจนสามารถสอบเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สำเร็จ

2019-11-15 13:50

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 พ.ย.) นายซู่ กั๋วหย่ง (徐國勇) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันได้เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7 โดยรุ่นนี้มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมกว่า 124 คน จากนักเรียนผู้สมัครสอบทั้งหมดกว่า 2,100 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการอบรมทั้งความรู้พื้นฐานและเฉพาะทาง และหลังจากนี้ก็จะถูกส่งไปประจำการในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

นายซู่ กั๋วหย่งกล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างจริงจัง มีการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร โดยในรุ่นนี้มีคุณเจิ้ง เพ่ยอี๋ (鄭珮怡) และพาน หลิ๋นเยี่ยน (潘琳燕) บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองคนเคยร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มต้นทำงาน (新職人啟航培育營) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยได้เรียนรู้แนวโน้มของตลาดแรงงาน มีโอกาสเดินทางไปดูการทำงานในบริษัทต่างๆ ได้ขยายมุมมองวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติให้กับตนเอง รวมทั้งยอมรับในอัตลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งยังพบว่าตนเองต้องเรียนรู้ภาษาแม่กับแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และเริ่มมีแนวคิดที่จะสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทั้งสองคนได้สอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาษาอินโดนิเซียและเวียดนามในปี 2018 โดยต้องการทำงานด้านบริการสาธารณะเพื่อตอบแทนรัฐบาลที่ดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นอย่างดี

นายซู่ กั๋วหย่งกล่าวย้ำกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าจะต้องจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่รับผิดชอบประตูเข้าออกประเทศ จะต้องปฎิบัติกับชาวต่างชาติที่มาเยือนอย่างเท่าเทียมกัน และยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้องสร้างความประทับใจแรกแล้ว ยังต้องดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศด้วย

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้นายซู่ กั๋วหย่งให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ  การอบรมในรุ่นนี้มีสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 2 คน สอบผ่านเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย โดยหนึ่งในนั้นคือคุณหยาน เพ่ยหรู๋ (嚴沛瀅) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม ซึ่งเธอแต่งงานมาอยู่ไต้หวัน และแม้ว่าจะเป็นแค่แม่บ้านมาก่อน แต่ตั้งแต่ปี 1996 ก็ได้เข้าเรียนโรงเรียนสอนผู้ใหญ่ และเรียนต่อจนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิด (空中大學) ตอนที่เธอได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสถานีบริการกรุงไทเป เธอได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จนในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จ และคุณหวง เฉี่ยวจวน (黃巧娟) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนิเซีย ที่เคยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาที่ศาลแขวงซินจูและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสถานีบริการ ซึ่งเธอได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานจนสามารถสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาษาอินโดนิเซียได้สำเร็จ

นายซู่ กั๋วหย่งคิดว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของไต้หวัน รัฐบาลได้โปรโมทนโยบายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นผลสัพท์ได้ทันที เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพ ซึ่งเป็นการปลูกฝังบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกำลังคนด้านอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนั้น ในอนาคตรัฐบาลจะสร้างแพลตฟอร์มค้นหาอาชีพที่เหมาะสมแก่ตนเองสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อช่วยให้ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ค้นหาเส้นทางและทิศทางใหม่ของตนเอง

 

 

นายซู่ กั๋วหย่ง (徐國勇) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันได้เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7

(說明:นายซู่ กั๋วหย่ง (徐國勇) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันได้เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7 )

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรที่ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7

(說明:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรที่ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7 มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมกว่า 124 คน

(說明:การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 7 มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมกว่า 124 คน)

Write your comment
Auth Code
Top