To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

21 มี.ค. เป็นต้นไป ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินเริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 3 ชิ้น 50 เหรียญไต้หวัน

2020-03-23 10:40

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากความต้องการสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. เป็นต้นไป ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในประเทศ 5 แห่ง จะจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสารขาเข้า โดยผู้โดยสารต้องถือบัตรบอร์ดดิ้งพาสและหนังสือเดินทางหรือเอกสารการซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ที่ร้านค้าปลอดภาษีฝั่งผู้โดยสารขาเข้า สำหรับราคาหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 50 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 2 เหรียญสหรัฐ และจำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น (หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่จะมี 3 ชิ้น ส่วนหน้ากากอนามัยเด็กจะมี 5 ชิ้น) หากผู้โดยสารมีสัญชาติไต้หวันหรือถือใบถิ่นที่อยู่ก็จะมีการบันทึกการซื้อหน้ากากอนามัยลงในระบบการซื้อหน้ากากอนามัยแบบยืนยันตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อซ้ำ

ปัจจุบันมีร้านค้าปลอดภาษี 4 รายที่ดำเนินการอยู่ที่สนามบิน ได้แก่ Tasa Meng Group, Ever Rich Duty Free, 睿姿崴勛股份有限公司 และ Taiwan Tobacco and Liquor Corporation ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนแสดงความเต็มใจที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่โดยช่วยรัฐบาลขายอย่างไม่เอากำไร ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันได้แสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้

การจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่สนามบินจะพิจารณาตามจำนวนผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินและกำหนดตารางเวลาการจัดจำหน่ายสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนจะมีหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 70,000 ชุดและหน้ากากอนามัยเด็ก 10,000 ชุดต่อสัปดาห์ ท่าอากาศนานาชาติซงซาน จะมีหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 2,000 ชุด และหน้ากากอนามัยเด็ก 200 ชุดต่อสัปดาห์ ท่าอากาศยานนานาชาติไถจงจะมีหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 1,500 ชุด และหน้ากากอนามัยเด็ก 200 ชุดต่อสัปดาห์ ท่าอากาศยานไถหนานจะมีหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 500 ชุด และหน้ากากอนามัยเด็ก 50 ชุด และท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง 3,600 ชุด และหน้ากากอนามัยเด็ก 200 ชุด ทั้งนี้จะมีการปรับจำนวนตามจำนวนผู้โดยสารขาเข้าด้วย

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีความจำเป็น โดยตั้งแต่เวลา 0.00 น.ของวันที่ 19 มีนาคมเป็นต้นมา ตามเวลาไต้หวัน ผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากกลับมาไต้หวันแล้วมีอาการไม่สบายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กักกันโรคทันทีและร่วมดำเนินมาตรการกักกันโรคเพื่อปกป้องตนเอง ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ

21 มี.ค. เป็นต้นไป ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินเริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 3 ชิ้น 50 เหรียญไต้หวัน (ภาพจาก กรมควบคุมโรคไต้หวัน)

(說明:21 มี.ค. เป็นต้นไป ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินเริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 3 ชิ้น 50 เหรียญไต้หวัน (ภาพจาก กรมควบคุมโรคไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top