To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

เด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาทำตามฝัน จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์นำเสนอเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติ

2019-10-16 12:20

“ชาวไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีน้ำใจต่อชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่ถ้าชาวต่างชาติคนนั้นเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะได้รับการปฎิบัติที่แตกต่าง”

เด็กสาว 4 คนที่พึ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษามีความเป็นห่วงเป็นใยในประเด็นแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน ได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า IRIS และได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสานฝันสำหรับเด็กสาวนครไถจง (台中女孩圓夢計畫) ในการดำเนินแผนการก่อตั้งห้องสมุดมนุษย์ (向海圖書館) เนื่องจากชาวไต้หวันยังมีอคติกับแรงงานข้ามชาติอยู่ โดยหวังว่าห้องสมุดมนุษย์จำทำให้ประชาชนได้รับฟังเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติ โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- 30 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์เด็กสตรีนครไถจง (台中女兒館)

สำหรับแผนของกลุ่ม IRIS คือการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ในช่วงวันหยุด และเชิญแรงงานข้ามชาติมาเป็นหนังสือให้ประชาชนที่ลงทะเบียนหรือผู้ที่เดินผ่านได้อ่าน ให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติแต่ละคน นอกจากนี้กลุ่ม IRIS ยังได้ทำการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ ตีพิมพ์เป็นหนังสือ และทำเป็นวีดีโออัพโหลดลงโซเชียลมีเดียและ YouTube แนะนำสถานการณ์ปัจจุบันของเพื่อนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อสาธารณชน ซึ่งหวังว่าพลังของการสื่อสารจะทำให้ผู้คนได้ยินเสียงของแรงงานข้ามชาติมากขึ้น และยังหวังอีกว่า กิจกรรมนี้จะมีการโปรโมทไปทั่วไต้หวัน และระดมคนในท้องถิ่นให้ทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขและดำเนินการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับเพื่อนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

เด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาทำตามฝัน จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์นำเสนอเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เฟสบุ๊คห้องสมุดมนุษย์ 向海圖書館)

(說明:เด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาทำตามฝัน จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์นำเสนอเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เฟสบุ๊คห้องสมุดมนุษย์ 向海圖書館))

Write your comment
Auth Code
Top