To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

ห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปปรับโฉมใหม่ เปลี่ยนพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นรูปรอยยิ้มสุดน่ารักพร้อมภาษาต่างประเทศ

2020-07-13 10:30

การรถไฟไต้หวันได้สร้าง "สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร" ในห้องโถงกลางของสถานีรถไฟกลางไทเป ซึ่งพื้นของห้องโถงกลางได้รับการออกแบบใหม่โดยเปลี่ยนพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นสติกเกอร์รูปรอยยิ้มเพื่อแสดงความหลากหลาย ความเป็นมิตรและการเปิดกว้างของสถานีกลางไทเป ทั้งนี้ได้อาศัยช่วงเวลาปิดสถานีของคืนวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ในการดำเนินการเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่มาใช้บริการ การรถไฟไต้หวันกล่าวว่า ในอนาคตสถานีรถไฟกลางไทเปจะเพิ่มที่นั่ง ทำให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ และให้ประชาชนมีสิทธิในการใช้พื้นที่

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย การรถไฟไต้หวัน กลุ่มประชาชน กลุ่มเอ็นจีโอ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดการประชุมร่วมกันสองครั้งในวันที่ 29 พ.ค.และ 3 มิ.ย. นอกจากนี้ในวันที่ 11 มิ.ย.และ 7 ก.ค.ตัวแทนของกลุ่มประชาชนได้มีการหารือสองครั้งเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในห้องโถงสถานีกลางไทเปเพื่อให้ได้ฉันทามติ "พื้นที่สาธารณะ การใช้พื้นที่สาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน" โดยมีจุดประสงค์ของการสร้าง "สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร" ซึ่งสิ่งแรกคือการติดสติกเกอร์รูปรอยยิ้มบนพื้นห้องโถง แสดงความหลากหลาย ความเป็นมิตรและการเปิดกว้างของสถานีกลางไทเป

การรถไฟไต้หวันกล่าวว่า ได้เพิ่มรูปรอยยิ้มที่เป็นมิตรบนพื้นห้องโถง และมีคำว่ายิ้มเป็นภาษาต่างประเทศอยู่ด้วย 10 ภาษา เพื่อต้อนรับผู้ใช้บริการทุกคนในห้องโถงกลางของสถานีกลางไทเป

นอกจากนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศทุเลาลง การรถไฟไต้หวันจะกลับมาให้บริการพื้นที่เช่าจัดงานหรือกิจกรรมภายใต้การรักษาระยะห่างทางสังคมและปฎิบัติตามแนวทางการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย (สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ) การรถไฟแห่งไต้หวันขอเรียกร้องให้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมในสถานีให้ความใส่ใจกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและผู้อื่น

 

 

ห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปปรับโฉมใหม่ เปลี่ยนพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นรูปรอยยิ้มสุดน่ารักพร้อมคำว่า

(說明:ห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปปรับโฉมใหม่ เปลี่ยนพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นรูปรอยยิ้มสุดน่ารักพร้อมคำว่า "ยิ้ม" เป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา (ภาพจาก การรถไฟไต้หวัน))

ห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปปรับโฉมใหม่ เปลี่ยนพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นรูปรอยยิ้มสุดน่ารักพร้อมคำว่า

(說明:ห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปปรับโฉมใหม่ เปลี่ยนพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นรูปรอยยิ้มสุดน่ารักพร้อมคำว่า "ยิ้ม" เป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา (ภาพจาก การรถไฟไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top