To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

สำนักงานตำรวจมณฑลซินจู๋จัดทำโบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรใหม่สำหรับแรงงานข้ามชาติ

2019-11-22 13:50

รถจักรยานในไต้หวันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นเช่นกัน จากสถิติของกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของไต้หวันระบุว่า ในปี 2018 ทั่วไต้หวัน จำนวนอุบัติเหตุจักรยานที่เสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (ประเภท A1) หรือบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังจาก 24 ชั่วโมง (ประเภท A2) มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 9,464 ราย (A1 +A2)ทำลายสถิติสูงที่สุดที่เคยบันทึกมา ซึ่งมากกว่าสถิติที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการในปี 2011 ที่มีจำนวนอุบัติเหตุจักรยาน 5,219 ราย โดยเพิ่มขึ้นถึง 4,245 คัน ในเวลาเพียง 8 ปี หรือเพิ่มขึ้น 81%

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยาน รัฐบาลได้ปรับปรุง "ระเบียบการลงโทษการจราจรบนท้องถนน" ในเดือนก.ค.และต.ค.ปีนี้ รวมถึงการเมาแล้วขับรถจักรยาน หากตำรวจตรวจจับและพบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เกินมาตรฐาน ก็จะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 600-1,200 เหรียญไต้หวัน และหากปฎิเสธการตรวจปริมาณเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ก็จะถูกปรับเป็นเงิน 2,400 เหรียญไต้หวัน

สำหรับบทลงโทษของรถจักรยานไฟฟ้า หากมีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาติก็อาจถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 5,400 เหรียญไต้หวัน และห้ามขับเร็วเกิด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็อาจถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 1,800 เหรียญไต้หวัน และจะปรับ 300 เหรียญไต้หวัน หากไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

จากสถิติของสำนักงานตำรวจมณฑลซินจู๋ระบุว่า ตั้งแต่เดือนม.ค.ถึง ต.ค.ปีนี้ (2019) ในมณฑลซินจู๋ เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานประเภท A1 อยู่ 3 ราย ประเภท A2 อยู่ 321 ราย หากเทียบกับปี 2018 จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเกือบ 7% ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจักรยาน คือ ไม่ให้ความสนใจกับสภาพของรถ ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบการให้ทาง และไม่เปลี่ยนเส้นทางตามกฎระเบียบ นายเฉินหงเต๋อ หัวหน้าทีมจราจรกล่าวว่า เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายใหม่ สถานีตำรวจร่วมกับร้านค้าและสถาบันต่าง ๆ ในพื้นที่ ใช้ป้าย LED เวปไซด์ และเฟสบุ๊คในการทำการประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่แก่ประชาชน นอกจากนี้ เนื่องจากในเขตอุตสาหกรรม แรงงานข้ามชาติชอบขี่จักรยาน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติไม่น้อยไม่เข้าใจภาษาจีน ดังนั้น สำนักงานตำรวจมณฑลซินจู๋ ได้จัดทำโบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่เป็นภาษาอินโดนิเซีย เวียดนาม และไทยด้วย ซึ่งการขี่จักรยานก็เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์ จึงต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย

 

 

สำนักงานตำรวจมณฑลซินจู๋จัดทำโบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรใหม่สำหรับแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เฟสบุ๊ครัฐบาลมณฑลซินจู๋)

(說明:สำนักงานตำรวจมณฑลซินจู๋จัดทำโบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรใหม่สำหรับแรงงานข้ามชาติ (ภาพจาก เฟสบุ๊ครัฐบาลมณฑลซินจู๋))

บทลงโทษใหม่ของการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า (ภาพจาก เฟสบุ๊ครัฐบาลมณฑลซินจู๋)

(說明:บทลงโทษใหม่ของการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า (ภาพจาก เฟสบุ๊ครัฐบาลมณฑลซินจู๋))

Write your comment
Auth Code
Top