To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

กรมควบคุมโรคของไทยเตือนประชาชนป้องกันตัวจากโรควิด-19 พร้อมช่วยเป็นหูเป็นตาระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

2020-09-01 15:50

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ของไทย ว่า ขณะนี้ถือว่าดีจากการไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศมากกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตามยังไม่อาจชะล้าใจ เพราะสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 200,000 คนต่อวัน และประเทศที่พบผู้ป่วยรายใหม่มากสุดของโลกตอนนี้ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา แต่กลายเป็นอินเดีย ที่พบผู้ป่วยใหม่คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบบังคลาเทศ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไทยต้องจับตา เพราะทั้ง 2 ประเทศมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา และไทยเองก็มีพรมแดนติดกับเมียนมาระยะทางยาวตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงระนอง แม้พรมแดนเมียนมาที่ติดกับอินเดียและบังคลาเทศ จะห่างจากพรมแดนไทยค่อนข้างมาก แต่ที่ห่วงคือ ตัวเลขรายงานน่าจะต่ำกว่าตัวเลขผู้ป่วยจริง เพราะอาจมีผู้ป่วยบางส่วนที่อาจอาการน้อย หรือที่ไม่เข้าสู่ระบบตรวจ ดังนั้นสิ่งที่ไทยต้องทำคือ ยังต้องเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจหลบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติที่ไม่มีด่านตรวจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งในจังหวัดต้นทางคือ จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเมียนมา จังหวัดปลายทางที่แรงงานจะไปทำงาน ต้องมีการซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือ 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเข้มในการเฝ้าระวังกลุ่มผู้มีอาการปอดอักเสบ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อโคโรนา 2019 โควิด-19 สิ่งที่ประชาชนทุกคนช่วยได้คือ คงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ พร้อมช่วยกัน ไม่รับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเช่าอาศัย หรือทำงานในสถานประกอบของตนเอง

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top