To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันเปิดให้นักเรียนชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงมายื่นขอเดินทางเข้ามาเรียนในไต้หวัน

2020-08-20 10:00

เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.) กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศว่า นักเรียนชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงมาจากทุกประเทศ/ภูมิภาคสามารถเดินทางกลับมาเรียนที่ไต้หวันได้

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้พิจารณาแล้วว่าลำดับการเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติในระดับชั้นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน รวมทั้งสถานการณ์การกันกันโรคของนักศึกษาต่างชาติเป็นไปด้วยดีและราบรื่น จึงได้ประกาศว่า จากนี้ไปนักเรียนชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงมา สามารถยื่นขอกับกระทรวงศึกษาธิการ (รวมทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ของปีการศึกษา 2020) เพื่อเข้ามาเรียนในไต้หวันได้ รวมถึงนักเรียนจากจีน ฮ่องกง และมาเก๊าด้วย และเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน ณ ศูนย์กักกันโรคหรือโรงแรมเพื่อการกักกันโรคที่ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันเตรียมเอาไว้ หรือสถานที่กักกันโรคที่ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันเผยว่า จำนวนโดยประมาณของนักเรียนต่างชาติจากประเทศ / ภูมิภาคต่างๆ ที่ต้องการกลับมาเรียนที่ไต้หวันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ำกว่า จนถึงวันที่ 14 ส.ค. 2020 มีนักเรียนเก่า 232 คน และนักเรียนใหม่ 2,300 คน รวมทั้งหมด 2,532 คน สำหรับประเทศแหล่งที่มาสามารถดูได้ในรูป

 

 

ประเทศแหล่งที่มาของนักเรียนชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงมายื่นขอเดินทางเข้ามาเรียนในไต้หวัน (ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

(說明:ประเทศแหล่งที่มาของนักเรียนชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงมายื่นขอเดินทางเข้ามาเรียนในไต้หวัน (ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top