To the central content area :::
งานกิจกรรม-內頁
::: To the bottom Area

ม.เฉิงกงจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารโลก นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

2019-11-08 09:50

งานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารโลกมหาวิทยาลัยเฉิงกง (成大文化美食嘉年華) จั้ดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. ที่ผ่านมา งานนี้มีนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจากมาเลเซีย เมียนมา อินโดนิเซีย และไทย ร่วมกันจัดบูธในงาน งานนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ “วันวัฒนธรรม” และ “นิทรรศการอาหาร” ซึ่งนอกจากจะมีอาหารนานาชาติ และการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอันยอดเยี่ยม ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์จริงด้วย จะทำให้ชาวไต้หวันเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านที่แตกต่างกันให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉิงกง

ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติและและนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยเฉิงกงกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึง "การผสมทางวัฒนธรรม" และ "โลกาภิวัตน์" ซึ่งมีการสร้างแพลตฟอร์มผ่านกิจกรรมนี้ เพื่อบรรลุผลของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโลก ให้อาจารย์และนักศึกษาทั้งวิทยาลัย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคใต้ รวมทั้งประชาชนในไถหนานสามารถเดินทางรอบโลกโดยไม่ต้องไปต่างประเทศ

เจิ้ง เจียเวย (鄭家威) ประธานสหพันธ์นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลของมหาวิทยาลัยเฉิงกงกล่าวว่า งานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารโลก จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา และมีความแตกต่างคือ ในปีนี้มีการเพิ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากอาหารด้วย

สำหรับกิจกรรม “วันวัฒนธรรม”คือ สมาคมศิษย์เก่าของแต่ละประเทศมีการจัดแสดงวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทดลองสวมใส่ชุดพื้นบ้าน และกิจกรรมสอนการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น และในอดีตที่มีแค่การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงกงเท่านั้น ในปีนี้มีการเชิญนักศึกษาต่างชาติจากสถานศึกษาอื่นมาร่วมทำการแสดงด้วย เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

แม้ว่า นักศึกษาต่างชาติของจะมีปฎิสัมพันธ์กับนักศึกษาท้องถิ่นอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา และความเชื่อที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงหวังว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาท้องถิ่นสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน

งานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารโลกในครั้งนี้ ทำให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากต่างสถาบันตระหนักถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศบนโลกใบนี้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน การจัดแสดงด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เกม อาหาร เครื่องดนตรี และภาษา เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความงามของวัฒนธรรมหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในมหาวิทยาลัยเฉิงกง

บูธของนักศึกษาฟิลิปปินส์ (ภาพจาก ม.เฉิงกง)

(說明:บูธของนักศึกษาฟิลิปปินส์ (ภาพจาก ม.เฉิงกง))

นักศึกษาอินเดียกำลังแนะนำอาหารบ้านเกิดแก่บุคคลจากต่างสถาบันการศึกษา (ภาพจาก ม.เฉิงกง)

(說明:นักศึกษาอินเดียกำลังแนะนำอาหารบ้านเกิดแก่บุคคลจากต่างสถาบันการศึกษา (ภาพจาก ม.เฉิงกง))

นักศึกษาอินโดนิเซียกำลังร้องเพลงพื้นบ้าน (ภาพจาก ม.เฉิงกง)

(說明:นักศึกษาอินโดนิเซียกำลังร้องเพลงพื้นบ้าน (ภาพจาก ม.เฉิงกง))

Write your comment
Auth Code
Top