To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

ไต้หวันเตรียมเปลี่ยนปกหนังสือเดินทางโฉมใหม่ คาดเริ่มใช้ได้ ม.ค.ปีหน้า

2020-09-04 09:00

หนังสือเดินทางของไต้หวันมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นประเทศจีน และนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนม.ค.ก็ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและความสะดวกสบายของชาวไต้หวันเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้มองเห็นคำว่าไต้หวัน (TAIWAN) บนหน้าปกหนังสือเดินทางได้ดีขึ้น กระทรวงการต่างประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบปกหนังสือเดินทางเพื่อเน้นคำว่าไต้หวันให้ชัดเจนมากขึ้น โดยหนังสือเดินทางของไต้หวันโฉมใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนม.ค.ปีหน้า (2021)

กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า หนังสือเดินทางเป็นเอกสารรับรองสัญชาติที่สำคัญสำหรับชาวไต้หวันที่เดินทางไปต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจด้านหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการจัดการเรื่องหนังสือเดินทางตามหลักการบริหารงานตามกฎหมายอย่างรอบคอบและจริงจัง หนังสือเดินทางของไต้หวันในปัจจุบันมีการเพิ่มคำว่าไต้หวันตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งก็เป็นเวลากว่า 17 ปี แล้ว ทำให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักมากขึ้น และได้รับสิทธิ์การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสิทธิ์การขอวีซ่าหน้าด่าน หรือ e-visa รวมกว่า 170 ประเทศ/ภูมิภาค

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและความสะดวกสบายของชาวไต้หวันเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นในช่วงปลายเดือนก.ค.ปีนี้ ฝ่ายสภานิติบัญญัติได้ตัดสินใจว่า "ฝ่ายบริหารควรวิจัยและเสนอแนวทางปฏิบัติเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการรับรู้คำว่า" ไต้หวัน "และ" TAIWAN "ในหนังสือเดินทางให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของประชาชนในประเทศและรับรองความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างประเทศ สภาบริหารไต้หวันได้จัดตั้งกลุ่มพิเศษขึ้นและกระทรวงการต่างประเทศได้หารือเกี่ยวกับวิธีที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปกหนังสือเดินทาง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการต่างได้รายงานไปยังสภาบริหารเพื่อขออนุมัติแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า จุดสำคัญของการออกแบบหน้าปกของหนังสือเดินทางโฉมใหม่จะคงไว้ซึ่งองค์ประกอบและโครงสร้างของรูปแบบปัจจุบัน โดยคำว่า "TAIWAN" จะถูกขยายและวางไว้ถัดจากคำว่า "PASSPORT" เพื่อเน้นว่าเป็น "หนังสือเดินทางของไต้หวัน" ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะสำหรับวันที่ออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของไต้หวันจะพิจารณาจากขั้นตอนการพิมพ์และด้านความปลอดภัย และจะแจ้ง "สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ" (IATA) รัฐบาล สนามบิน ท่าเรือ ศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานและสายการบินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคมปีหน้า (2021)

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ต่อไปจนกว่าอายุหนังสือเดินทางจะหมดอายุ หากประชาชนต้องการขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ล่วงหน้าก็สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักกงสุลและสำนักงานต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศได้

ไต้หวันเตรียมเปลี่ยนปกหนังสือเดินทางโฉมใหม่ คาดเริ่มใช้ได้ ม.ค.ปีหน้า (ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

(說明:ไต้หวันเตรียมเปลี่ยนปกหนังสือเดินทางโฉมใหม่ คาดเริ่มใช้ได้ ม.ค.ปีหน้า (ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top