To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

สำนักแรงงานนครนิวไทเปตรวจเยี่ยมหอพักแรงงานข้ามชาติบริษัท Askey เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2020-04-27 10:50

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่ในไต้หวันเช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหอพักแรงงานข้ามชาติในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา นายโห้ว โหย่วอี้ (侯友宜) นายกเทศมนตรีนครนิวไทเป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักแรงงานนครนิวไทเป สำนักอนามัย และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้เดินทางไปที่หอพักแรงงานของบริษัท Askey ในเขตจงเห๋อ นครนิวไทเป เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

บริษัท Askey มีหอพักแรงงานในเขตนครนิวไทเปกว่า 5 แห่ง โดยหอพักที่เดี่ยวบนถนนจีเห๋อในเขตจงเห๋อมีจำนวนแรงงานข้ามชาตักอาสัยมากที่สุดเกือบ 200 คน นายโห้ว โหย่วอี้ พร้อมด้วยผู้ดูแลหอพักเคาะประตูทีละห้องเพื่อขอตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งหอพักของบริษัท Askey ส่วนใหญ่มี 6 เตียงและพื้นที่ภายในไม่ใหญ่นัก แต่มีเครื่องปรับอากาศ พัดลม และหน้าต่างเล็ก ๆ ที่สามารถระบายอากาศได้ แรงงานกะกลางคืนหลายคนได้เห็นนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกจึงมีอาการเขินอายเล็กน้อย นอกจากการดูแลเกี่ยวกับการปรับตัวใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ นายกเทศมนตรียังได้ทดสอบความเข้าใจของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย นอกจากนี้พื้นที่พักผ่อนสาธารณะของหอพักและอ่างล้างมือก็ได้มีการดำเนินการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้นายโหว้เห็นและเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

สำนักแรงงานนครนิวไทเปกล่าวว่า ปัจจุบันนครนิวไทเปมีจำนวนแรงงานข้ามชาติมากกว่า 99,000 คน เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และมี 39 องค์กรที่จ้างแรงงานข้ามชาติกว่า 100 คน ขึ้นไป สำนักแรงงานจะเข้าไปให้คำปรึกษาโรงงานให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน เพื่อให้แน่ใจว่านายจ้างได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่วนบริษัทที่มีแรงงานข้ามชาติ 50 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 คน ก็จะดำเนินการให้เสร็จภายในต้นเดือนพ.ค. ซึ่งการเข้าไปเยี่ยมเยือนให้คำปรึกษาคือการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในหอพักและการจัดการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ สำนักแรงงานนครนิวไทเปได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามร้านค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แรงงานข้ามชาติมักจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย จนถึงปัจจุบันได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วกว่า 240 ร้านค้า นอกจากนี้จะมีการจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนดูแลและให้กำลังใจกับแรงงานข้ามชาติด้วย

 

 

นายโห้ว โหย่วอี้ นายกเทศมนตรีนครนิวไทเป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักแรงงานนครนิวไทเป สำนักอนามัย และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเดินทางเยือนหอพักแรงงานของบริษัท Askey ในเขตจงเห๋อ นครนิวไทเป เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ภาพจาก รัฐบาลนครนิวไทเป)

(說明:นายโห้ว โหย่วอี้ นายกเทศมนตรีนครนิวไทเป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักแรงงานนครนิวไทเป สำนักอนามัย และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเดินทางเยือนหอพักแรงงานของบริษัท Askey ในเขตจงเห๋อ นครนิวไทเป เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ภาพจาก รัฐบาลนครนิวไทเป))

Write your comment
Auth Code
Top