To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

พิพิธภัณฑ์ไทย 4 แห่ง เตรียมเปิดให้ชมฟรีต้อนรับปีใหม่

2019-12-03 13:40

เมื่อวันที่  2 ธ.ค. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ อพวช. ขอร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับประชาชนคนไทยโดยจะมีการจัดกิจกรรมเติมเต็มความสุขกับทุกคนในครอบครัวด้วยการมาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อย่างสนุกกับ อพวช. ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งฟรีได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย  ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา และเป็นที่ตั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่า

3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่สังคมยุคดิจิทัล  และ 4.พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน ที่ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ   พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

อพวช. จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2562 ถึง 5 ม.ค. 2563 ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th หรือเฟสบุ๊คเพจ NSMthailand

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ภาพจาก nsm.or.th)

(說明:องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ภาพจาก nsm.or.th))

Write your comment
Auth Code
Top