To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงวัฒนธรรมของไทยร่วมกับจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานประเพณีต้องคงมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

2020-10-07 11:30

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในเทศกาลออกพรรษานี้ ถือเป็นช่วงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทึ่แสดงถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะประเพณีการถวายกฐินยังพระอารามและวัดทั่วประเทศกว่า 42,000 แห่ง ประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก การทอดผ้าป่า อีกทั้งหลายแห่งยังมีการจัดงานเทศกาลประเพณีประจำจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ เช่น ประเพณีลากพระ บุญบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย รวมถึงประเพณีลอยกระทงที่จะมาถึง จึงมอบหมายให้กรมการศาสนาและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อบูรณาการในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีที่สำคัญร่วมกับจังหวัด 

ล่าสุดได้มีการจัดทำคู่มือ การจัดศาสนพิธีแบบวิถีชีวิตใหม่ให้กับวัด ศาสนสถานต่างๆ และสำหรับผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ยังคงย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ร่วมคัดกรอง ตรวจวัดไข้ จัดจุดปฐมพยาบาลดูแลรักษาเบื้องต้น จัดที่ล้างมือ หรือบริการแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งสำรองหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยไว้บริการผู้มาร่วมกิจกรรม หากมีการจัดโรงทาน ผู้ประกอบอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากและถุงมือ สำหรับผู้ร่วมงาน ต้องสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดที่ร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง

สำหรับการจัดงานประเพณีทั่วประเทศ ได้ย้ำให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการจ้างงานกลุ่มศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆ ตลอดการจัดหาแหล่งชุมชนผู้ประกอบการวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นมาจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเยียวยาและกระต้นเศรษฐกิจในระดับฐานจากวิกฤติโควิด-19 

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top